Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Loom Network/Bitcoin

Cặp Loom Network / Bitcoin (LOOM / BTC) giảm xuống mức thấp nhất là 0.00001001 BTC vào ngày 14/08/2018. Tại mức giá đó, thị trường đã mất gần 88% giá trị của nó từ mức đỉnh 2018 là 0.00008199 BTC.

Giống như chúng ta đã thấy trong nhiều trường hợp altcoin, LOOM / BTC bắt đầu giảm dần sau khi bị lỗ rất lớn. Quá trình này luôn khó khăn với thời gian, đặc biệt nếu thị trường có lịch sử giá dưới sáu tháng. Tuy nhiên, Vietincome luôn có thể dựa vào cấu trúc đảo ngược để xem liệu đáy có được đặt đúng vị trí hay không. Chúng ta thấy LOOM / BTC đánh dấu đáy của nó cũng như kết thúc xu hướng giảm của nó bằng cách sử dụng một mẫu đảo chiều đáng tin cậy.

Phân tích kỹ thuật cho thấy LOOM / BTC đã đưa ra ngưỡng kháng cự 0.000019 BTC vào ngày 10/10/2018. Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ cấu trúc đáy kép trên biểu đồ hàng ngày. Mẫu này cho chúng ta biết rằng vùng hỗ trợ của 0.00001 BTC đã được tạo và đã hoàn thành việc kiểm tra lại. Việc tạo ra sự hỗ trợ này đã thu hút những thợ săn mặc cả và ngư dân dưới đáy. Điều này tạo ra động lượng cần thiết để phá vỡ ngưỡng kháng cự 0.000019 BTC.

Sự đột phá cũng có vẻ thuyết phục. Vào ngày đột phá, LOOM / BTC đã tạo ra khối lượng vượt quá 428% mức trung bình hàng ngày của nó. Điều này cho thấy rằng nỗi lo sợ bị bỏ lỡ đang leo lên. Những người tham gia đang mua ở một mức giá cao hơn với số lượng lớn. Đây là trạng thái của tâm trí mà bắt lửa chạy mạnh mẽ.

=> Chiến lược là để mua trên dips càng gần 0.000018 BTC càng tốt. Thị trường vẫn đang ở gần vùng quá mua, cho chúng ta biết rằng nó có thể đi xuống dưới mức đột phá. Miễn là LOOM / BTC duy trì trên mức 0.000018 BTC, nó có động lực để phục hồi mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.000028 BTC. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của mạng Loom / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Trên dips càng gần 0.000018 BTC càng tốt
  • Sell Target: 0.000028 BTC
  • Stop Loss: 0.0000175 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.