Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Litecoin/Ethereum

Cặp Litecoin/Ethereum (LTC/ETH) từ ngày 18/07/2018 đến 05/09/2019 đã tăng lên mức 0.2537294 ETH với mức tăng 40%. Trong khi Vietincome muốn thấy cặp tỷ giá chạm mức 0.30 ETH trước khi điều chỉnh, nó chỉ tăng cao nhất là 0.29231964 ETH vào ngày 27/09. Hành động giá này rất quan trọng vì nó cho thấy LTC/ETH vẫn đang trong quá trình củng cố. Điều này có nghĩa là có nhiều cơ hội để tích lũy các vị trí trước khi thị trường bùng nổ.

Tessline

Phân tích kỹ thuật cho thấy LTC/ETH đang tạo ra một tam giác đối xứng lớn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy tam giác vừa kết thúc sóng D của nó. Điều này xảy ra khi cặp đôi này xác nhận ngưỡng kháng cự 0.29 ETH vào ngày 27/09. Bây giờ, chúng ta đang ở giai đoạn đầu của sóng E. Điều này có nghĩa là LTC/ETH có thể sẽ trải qua sóng điều chỉnh cuối cùng trước khi phá vỡ mô hình.

Đường trung bình động 30 ngày hỗ trợ quan điểm của Vietincome. LTC/ETH đã đi xuống dưới chỉ báo này, cho thấy giá sẽ giảm trong những tuần tới.

=> Chiến lược là để tích lũy các vị trí trong thời gian pullback này gần 0.20 ETH càng tốt. Nếu bạn chưa bán vị trí của mình, chúng tôi khuyên bạn nên bán chúng ngay bây giờ khi thị trường vẫn ở trên mức 0.25 ETH. Nếu ngưỡng hỗ trợ dài hạn được giữ vững, thì LTC /ETH có thể tăng lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.40 ETH. Quá trình này có thể mất ba tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua trên dips càng gần 0.2 ETH càng tốt
  • Sell Target: 0.4 ETH
  • Stop Loss: 0.19 ETH

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.