Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Litecoin/Bitcoin

Cặp Litecoin / Bitcoin (LTC / BTC) giảm xuống mức thấp nhất là 0.00758498 BTC vào ngày 12/09/2018. Ở mức giá đó, thị trường đã giảm gần 70% so với mức đỉnh 2018 là 0.02499999 BTC.

Nếu bạn đã làm theo các phân tích và dự báo của Vietincome, bạn có thể biết rằng Vietincome thích chọn cặp tiền tệ đã bị lỗ nặng. Đó là vì các cặp này thường có các thiết lập chọn đáy tuyệt vời. Quan trọng hơn, đáy cung cấp cơ hội tài chính tối đa. Chúng ta đang thấy hình dạng đó trong LTC / BTC.

Phân tích kỹ thuật cho thấy LTC / BTC đang chạm đáy ở mức hỗ trợ 0.0082. Trong khi cặp tiền vẫn giao dịch bên trong kênh giảm dần, Vietincome tin rằng nó sẽ sớm thoát khỏi mẫu hình. Vietincome có một vài lý do kỹ thuật để hỗ trợ quan điểm của này.

Tessline

Đầu tiên, chúng ta có thể thấy nhiều hỗ trợ hội tụ tại 0.0082 BTC. Vietincome có hỗ trợ parabolic, hỗ trợ xu hướng tăng, và sau đó là sự hỗ trợ của kênh giảm dần. Sự hội tụ cho chúng ta biết nhu cầu tăng lên đáng kể ở mức này.

Ngoài ra, LTC / BTC được bán quá mức trên biểu đồ hàng tuần. Thêm giảm bán từ các điều kiện bán quá mức cho sự gia tăng nhu cầu và chúng ta có thể thấy một sự đột phá thực sự sớm. Đây là thứ mà chúng ta đã thấy ở các altcoins khác như XRP / BTC và XMR / BTC.

=> Chiến lược này là để mua càng gần hỗ trợ 0.0082 BTC càng tốt. Chừng nào mà thị trường vẫn nằm trên mức này, nó có động lượng tăng lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.0115 BTC và sau đó là 0.014 BTC. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Litecoin / Bitcoin trên Poloniex

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: càng gần 0.0.0082 BTC càng tốt
  • Sell Target: 0.0115 BTC và sau đó là 0.014 BTC
  • Stop Loss: 0.0078 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.