Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Komodo/Bitcoin

Cặp Komodo / Bitcoin (KMD / BTC) bật lên mức thấp nhất 0.0001435 BTC vào ngày 12/09/2018. Tại mức giá đó, thị trường đã giảm hơn 88% từ mức cao 2018 là 0012598 BTC. Nhưng cũng giống như nhiều altcoins mà Vietincome đã phân tích, KMD / BTC bắt đầu có dấu hiệu ổn định ngay khi nó chạm vào vùng hỗ trợ chính. Đây là một trong những lý do khiến Vietincome cho rằng thị trường sẽ sớm quay đầu đi lên.

Phân tích kỹ thuật cho thấy KMD / BTC đang sẵn sàng đưa ra ngưỡng kháng cự xu hướng giảm 0.000175 BTC. Điều này sẽ kích hoạt sự phá vỡ từ ngưỡng giảm lớn trên biểu đồ hàng ngày.

Vietincome có quan điểm này bởi vì các nhà đầu tư xuất hiện có ý định bảo vệ ngưỡng hỗ trợ lịch sử là 0.00016 BTC. Khối lượng giao dịch tăng mạnh hơn 319% vào ngày 03/08 và cao nhất là 142% vào ngày 20/09 khi thị trường chạm mức giá này.

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy RSI hàng ngày in phân kỳ tăng lớn trên biểu đồ hàng ngày. Điều này báo hiệu một xu hướng đảo chiều có thể xảy ra khi đà bắt đầu có lợi cho các nhà đầu cơ giá. Mặc dù giá tiếp tục giảm, đà tăng trưởng ngày càng tăng sẽ khiến cho gấu rất khó để duy trì kiểm soát thị trường.

=> Chiến lược là để mua breakout tại 0.000175 BTC sau khi thị trường tạo ra khối lượng 1 triệu KMD. Gấu trông giống như họ chưa sẵn sàng từ bỏ ngay cả khi họ phải đối mặt với kiệt sức. Ngoài ra, những người mua đáy có thể mất một số lợi nhuận khi thị trường tăng điểm. KMD / BTC cần người mua để tiếp tục áp lực bán. Khi đột phá hoàn thành, thị trường nhiều khả năng sẽ tạo đà phục hồi cho mục tiêu 0.00028 BTC của Vietincome. Quá trình này có thể mất một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua Breakout tại 0.000175 BTC sau khi thị trường in khối lượng 1 triệu đơn vị Komodo.
  • Sell Target: 0.00028 BTC
  • Stop Loss: 0.00016 BTC sau khi đột phá.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.