Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp IOST/Bitcoin

Cặp IOST/Bitcoin (IOST/BTC) đã thoát khỏi mức thấp nhất 0.00000163 BTC vào ngày 12/09/2018. Ở mức giá này, thị trường đã mất hơn 99% giá trị từ mức cao 2018 là 0.00023205 BTC, là mức giá mở cửa vào ngày 24/01/2018 Đây là loại mất mát là không thể tưởng tượng. Nếu bạn là một nhà đầu tư hàng ngày, đây là một tài sản mà bạn sẽ không dám chạm vào.

Tuy nhiên, luôn có cơ hội kiếm tiền ngay cả trong một thảm họa. IOST / BTC đã mất rất nhiều đến nỗi nó là cơ hội tài chính tối đa với rủi ro tối thiểu. Thị trường thực sự là một ứng cử viên tuyệt vời cho việc chọn đáy.

Phân tích kỹ thuật cho thấy IOST/BTC đang chạm đáy ở giữa 0.00000163 BTC và 0.000002 BTC. Vietincome đã theo dõi cặp đôi này một thời gian để xem liệu nó có cho thấy dấu hiệu của sự khởi sắc khi nó giao dịch quanh mức hỗ trợ lịch sử của nó.

Vietincome nhận được tín hiệu đó ngày hôm qua, ngày 25/09, khi cặp tiền tăng lên mức cao nhất là 0.00000226 BTC. Điều khiến Vietincome chú ý là thực tế rằng thị trường in ấn khối lượng trên 586% mức trung bình hàng ngày của nó. Đây là dấu hiệu cho thấy người tham gia thị trường đang tích lũy các vị trí.

=> Chiến lược là để mua càng gần 0.0000017 BTC càng tốt. Điều quan trọng là thị trường vẫn ở trên mức này từ bây giờ nếu nó muốn tồn tại. Nếu có, thì Vietincome có thể mong đợi nhiều công cụ chọn đáy hơn tham gia vào khu vực mua. Nhu cầu tăng sẽ có khả năng đưa thị trường đến Target đầu tiên là 0.0000003 BTC

Quá trình này có thể mất một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua gần 0.00017 BTC nhất có thể.
  • Sell Target: 0.000003 BTC
  • Stop Loss: 0.0000016 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.