Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Haven Protocol / Bitcoin

Vietincome đã theo dõi Haven Protocol (XHV / BTC) từ một thời điểm hiện tại, sau khi Vietincome thấy tiềm năng tăng trưởng của nó. Nó tăng vọt từ 0.0001371 BTC vào ngày 12/10 lên mức cao nhất là 0.00056 BTC vào ngày 12/11/2018. Chỉ trong một tháng, Haven Protocol đã tăng hơn 308%.

Mặc dù Vietincome đã bị cám dỗ để đề xuất các vị trí lâu dài trong thời kỳ tăng cao này, Vietincome biết tốt hơn là để theo đuổi một altcoin cực kỳ tăng trưởng. Vietincome muốn chờ đợi một mức giá mà cung cấp một rủi ro thấp nhất với tỷ lệ lợi nhuận cao nhất. Và điều đó đã xảy ra khi XHV / BTC đã vi phạm hỗ trợ 0.000417 BTC vào ngày 15/11. Điều này đã kích hoạt mẫu đảo chiều đầu và vai trên biểu đồ 4 giờ.

Với hành động giá này, Haven Protocol chính thức trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, có một cơ hội thương mại tốt đang thể hiện chính nó.

Phân tích kỹ thuật cho thấy XHV / BTC đang chiến đấu hết mình để bảo vệ hỗ trợ 0.00034 BTC. Bulls phải bảo vệ mức này bằng mọi giá để giữ cho thị trường trở nên cực kỳ giảm giá. Nếu Haven Protocol phá vỡ mức này, nó có thể kích hoạt một sự giảm sâu có thể đưa thị trường đến mục tiêu cuối cùng của mô hình đầu và vai là 0.000295 BTC.

Vietincome tin rằng các nhà đầu cơ giá có cơ hội lớn để nắm giữ ngưỡng hỗ trợ này vì nhiều lý do. Đầu tiên, khối lượng đang bắt đầu nhận. Nếu con bò muốn giữ quyền kiểm soát thị trường, người mua phải xuất hiện. Nếu không, nhiều người tham gia có thể sẽ bồn chồn lo sợ và đóng vị trí của họ và do đó làm tăng áp lực bán.

Tiếp theo, chỉ báo RSI 4H dường như đang ủng hộ mức 35. Thị trường chưa bao giờ từ bỏ hỗ trợ này kể từ khi leo lên trên vào ngày 15/10. Do đó, Vietincome có thể kỳ vọng các nhà đầu cơ giá sẽ thu hút được đà tăng đáng kể ở mức này.

=> Chiến lược này là để mua càng gần 0.00034 BTC càng tốt. Miễn là thị trường ở trên mức này, nó có động lực để phục hồi lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.000417 BTC và sau đó là 0.000489 BTC. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ 4 giờ của Haven Protocol / Bitcoin trên Bittrex

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.00034 BTC càng tốt
  • Sell Target: 0.000417 BTC  trước và sau đó là 0.000489 BTC.
  • Stop Loss: 0.000323 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.