Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Golem/Bitcoin

Cặp Golem / Bitcoin (GNT / BTC) đã ra khỏi mức thấp 0.00001832 BTC vào ngày 12/09/2018. Ở mức giá đó, thị trường đã giảm hơn 82% so với đỉnh 2018 của 0.000104 BTC. Trong khi những tổn thất nặng nề như vậy sẽ cản trở bất kỳ nhà đầu tư bán lẻ nào thâm nhập thị trường, những người chọn đáy và những người thợ săn mặc cả bắt đầu đặt hàng mua. Hoạt động mua vào của họ đã giúp thị trường thiết lập đáy vào khoảng 0.00002 BTC.

Phía dưới thu hút nhiều người tham gia hơn. Sau đó, vào ngày 15/10, GNT / BTC đã tạo ra một thiết lập tăng giá thấp hơn. Bulls sử dụng điều này để giai đoạn một cuộc biểu tình đột phá.

Phân tích kỹ thuật cho thấy GNT / BTC đã đưa ra ngưỡng kháng cự 0.000026 BTC vào ngày 23/10. Điều này đã kích hoạt sự phá vỡ từ mô hình vai đầu vai ngược trên biểu đồ hàng ngày. Hành động giá đã đảo ngược xu hướng của thị trường.

Sự đột phá cũng có vẻ thuyết phục. Trong khi GNT / BTC in khối lượng mỏng vào ngày phá vỡ và thông qua ngày 25/10, GNT / BTC tạo ra khối lượng trên 230% trung bình hàng ngày của nó.

=> Chiến lược là để mua trên dips càng gần 0.000026 BTC càng tốt. Thị trường đang nằm trong vùng quá mua trên RSI hàng ngày. Việc thu lợi nhuận phải được thực hiện để giúp làm mát các chỉ số kỹ thuật. Lý tưởng nhất, GNT / BTC xây dựng một cơ sở mới tại 0.000026 BTC và thiết lập nó như là một hỗ trợ mới trước khi đi cao hơn. Nếu nó di chuyển như mong đợi, thì chúng ta có thể sẽ thấy thị trường leo lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.000046 BTC. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Golem / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Trên dips càng gần 0.000026 BTC càng tốt.
  • Sell Target: 0.000046 BTC 
  • Stop Loss: 0.0000245 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.