Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp FunFair/Bitcoin

Cặp FunFair/Bitcoin (FUN / BTC) đã giảm xuống mức thấp nhất là 0.00000183 BTC vào ngày 12/09/2018. Ở mức giá đó, thị trường đã giảm gần 90% so với mức cao nhất năm 2018 là 0.00001385 BTC. Điều này đặt FUN / BTC vào danh sách những Crypto thua cuộc lớn nhất trong năm nay.

Mặc dù thị trường dường như có nhiều nhược điểm hơn, FUN / BTC bắt đầu có dấu hiệu sức mạnh. Nó ngay lập tức bị dội ngược trở lại vào ngày 13/09 và đã đe doạ phá vỡ ngưỡng kháng cự giảm. Hôm nay, có vẻ như các nhà đầu cơ giá sẽ đảo ngược xu hướng của thị trường.

Phân tích kỹ thuật cho thấy FUN / BTC đang đưa ra ngưỡng kháng cự xu hướng giảm là 0.0000022 BTC. Vi phạm đang kích hoạt sự đột phá từ nêm giảm lớn trên biểu đồ hàng ngày. Hành động giá đang thu hút người chơi đột phá và các nhà giao dịch đà. Điều này đã đẩy thị trường lên tới mức cao nhất là 0.00000324 BTC hôm nay.

Tuy nhiên, những người mua đáy đang sử dụng đà tăng này để chốt lời. FUN / BTC hiện đang điều chỉnh nhưng nó vẫn giao dịch trên mức đột phá.

=> Chiến lược là để mua breakout càng gần 0.0000022 càng tốt. FUN / BTC đã tạo ra hơn 600% khối lượng trung bình hàng ngày của nó, điều này khiến cho sự đột phá rất thuyết phục. Nếu cặp tỷ giá có thể tiếp tục vượt qua ngưỡng đột phá, nó có khả năng sẽ tăng trở lại mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.0000034 BTC. Quá trình này có thể mất một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 0.0000022 BTC càng tốt
  • Sell Target: 0.0000034 BTC
  • Stop Loss: 0.0000020 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.