Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Etherparty/Bitcoin

Cặp Etherparty / Bitcoin (FUEL / BTC) đã vượt ngưỡng kháng cự 350 satoshi vào ngày 27/10/2018. Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ mẫu đáy tròn trên biểu đồ hàng ngày. Các hành động giá có hiệu quả đảo ngược xu hướng của thị trường.

Ngoài ra, đột phá có vẻ thuyết phục khi nó bị đẩy bởi khối lượng lớn. Vào ngày 27/10, FUEL / BTC đã tạo ra khối lượng vượt quá 200% mức trung bình hàng ngày của nó. Điều này đã thu hút các nhà giao dịch đột phá và các nhà đầu tư theo xu thế, điều này đã thúc đẩy một đợt tăng nhanh đến 459 satoshi vào ngày 31/10. Ở mức giá đó, FUEL / BTC đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Đây có thể là cơ hội của bạn để mua breakout.

Phân tích kỹ thuật cho thấy FUEL / BTC đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng mạnh. Vietincome có một vài lý do để hỗ trợ chế độ xem này.

  • Đầu tiên, thị trường đã bứt phá khỏi mô hình sau hơn 90 ngày củng cố dưới 350 satoshi. Điều này đã cho FUEL quá đủ thời gian để tích lũy các vị trí ở phía dưới. Với đột phá này, Nó có khả năng xây dựng giai đoạn tiếp theo để chuẩn bị cho một máy bơm.
  • Thứ hai, FUEL / BTC có thể giảm trở lại nhưng chúng ta có thể thấy các nhà đầu cơ giá đang bắt đầu mua vào. Một vài giờ trước đã có một cây búa dài trên cây nến 4 giờ. Điều này cho biết sự hiện diện của người mua dưới 400 satoshi.
  • Cuối cùng, trung bình hàng ngày 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày đang di chuyển bên dưới các cây nến. Điều này cho chúng ta biết rằng FUEL / BTC đang trong xu hướng tăng tốt.

=> Chiến lược là để mua trên dips càng gần 350 satoshi càng tốt. Nếu bulls bảo vệ mức này, FUEL / BTC có khả năng sẽ tạo ra một cuộc biểu tình lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 500 satoshi. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Etherparty / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Gần 350 satoshi càng tốt.
  • Sell Target: 500 satoshi
  • Stop Loss: 332 satoshi

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.