Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Ethereum/USD

Gần đây, Ethereum (ETH/USD) đã rất khó khăn để giao dịch trừ khi bạn đang thiếu hụt thị trường. Trong khi các cặp Altcoin khác như Ripple, Bitcoin Cash, và Stellar đã cho thấy tín hiệu tăng, Ethereum tiếp tục sụt giảm. Trong thực tế, nó giảm xuống mức thấp 167$ vào ngày 12/09/2018. Ở mức giá đó, thị trường đã giảm hơn 88% so với mức cao 2018 là 1,419.96$

Tuy nhiên, với 167$, Ethereum bắt đầu từ đáy. Khối lượng được chọn là bộ chọn đáy đã bước vào cảnh mua. Điều này đã thu hút thêm nhiều người mua và giúp cung cấp lực đẩy cần thiết để bước ra khỏi một mô hình giảm giá.

Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng tiền điện tử này đang trên đà phá vỡ từ hai mẫu. Những đột phá này có ý nghĩa lạc quan.

Đầu tiên, thị trường cuối cùng đã phá vỡ khỏi mô hình giảm dần trên biểu đồ hàng ngày vào ngày 21/09. Cơ cấu này giữ cho thị trường giảm trong hơn bốn tháng. Tuy nhiên, thị trường đã điều chỉnh một ngày sau khi bứt phá. Không có sự phục hồi thuyết phục, hành động giá có nguy cơ trở thành bẫy tăng giá.

May mắn thay, Ethereum đã xoay sở để vượt lên trên ngưỡng kháng cự đã trở thành hỗ trợ trong khi củng cố. Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ vì nó cho chúng ta biết rằng những người tham gia đang tôn trọng sự hỗ trợ mới. Khi làm như vậy, Ethereum đã tạo ra một hình tam giác đối xứng trên biểu đồ 4 giờ. Đây là tin tức đáng khích lệ hơn. Điều này cho thấy khả năng tăng điểm sẽ sớm xuất hiện.

=> Chiến lược là để mua càng gần 220$ càng tốt. Miễn là thị trường ở trên mức này, có một cơ hội rất tốt là nó sẽ phục hồi mục tiêu của là 300$. Quá trình này có thể mất một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 220$ càng tốt
  • Sell Target: 300$
  • Stop Loss: 210$

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.