Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp EOS/Bitcoin

Cặp EOS / Bitcoin (EOS / BTC) đã vượt ngưỡng kháng cự 0.000785 BTC vào ngày 28/08/2018. Điều này đã kích hoạt sự phá vỡ từ ngưỡng giảm lớn trên biểu đồ hàng ngày. Biến động giá đã thu hút các nhà giao dịch đột phá đã giúp tạo ra một cuộc biểu tình lên mức 0.0009544 vào ngày 01/09.

Ở mức giá đó, những người chơi đột phá và ngư dân dưới đáy bắt đầu tăng điểm. Nguồn cung tăng trên thị trường đã khiến cặp tỷ giá xuống mức thấp nhất là  0.000752 vào ngày 17/09. Những người mua vào đầu thị trường sẽ bị buộc phải cắt lỗ khi cặp tỷ giá bứt xuống dưới mức phá vỡ. Tuy nhiên, thực tế là pullback này là tạm thời.

Phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng của EOS / BTC vẫn còn nguyên vẹn. Quan điểm này xuất hiện sau khi Vietincome chứng kiến ​​cặp tỷ giá ủng hộ xu hướng tăng. Lưu ý thị trường tiếp tục lướt lên mức này như thế nào. Điều này cho chúng ta biết rằng các nhà đầu cơ giá sẽ bảo vệ vùng hỗ trợ ngay cả khi thị trường đang quay trở lại.

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy các đường trung bình động 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày chuẩn bị đi dưới cây nến hàng ngày. Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ. EOS / BTC đã khởi chạy hoạt động parabol lần cuối cùng với ba đường trung bình động này đều đi dưới cây nến hàng ngày. Vietincome đang hy vọng cho cùng một khi hợp nhất này là hơn.

=> Chiến lược này là để mua càng gần hỗ trợ 0.00082 BTC càng tốt. Miễn là thị trường nằm trên vùng hỗ trợ xu hướng tăng, nó có động lực để leo lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.0012466 BTC. Quá trình này có thể mất một tháng.

Biểu đồ hàng ngày về EOS / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: càng gần 0.00082 BTC càng tốt
  • Sell Target: 0.0012466 BTC
  • Stop Loss: 0.00078 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.