Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp DigixDAO/Bitcoin

Cặp DigixDAO/Bitcoin (DGD/BTC) đã giảm xuống mức thấp nhất 0.005045 BTC  vào ngày 12/09/2018. Ở mức giá này, thị trường đã giảm hơn 93% so với mức cao 2018 của 0.081 BTC. Điều này đặt DGD / BTC vào danh sách những người biểu diễn altcoin tồi tệ nhất vào năm 2018.

Thực tế là thị trường hiện đang giao dịch ở một mức giá rất phải chăng. Đây là một trong những lý do tại sao Vietincome giữ cặp này trên danh sách theo dõi của mình. Vietincome muốn xem liệu có ai đó sẽ bắt đầu tích lũy các vị trí hay không. Vietincome nhận tín hiệu này vào ngày 14/09 khi khối lượng tăng vọt lên trên 516% mức trung bình hàng ngày của nó. Một sự đột biến về khối lượng chắc chắn không phải là một đốm sáng.

Phân tích kỹ thuật cho thấy DGD/BTC đang chạm đáy tại 0.0054 BTC. Khu vực giá này là hỗ trợ lịch sử của thị trường. Vì vậy, chúng ta có thể mong đợi những con bò để chống lại răng và móng tay để bảo vệ lãnh thổ này. Cho đến nay, họ đã thành công. Thị trường đã vượt qua ngưỡng hỗ trợ này trong vài tuần nay.

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy trên chỉ báo RSI hàng ngày mà các nhà đầu cơ giá đang bắt đầu thu thập đà. Thị trường tạo ra sự phân tán tăng. Kết quả là, DGB/BTC đã xuyên thủng ngưỡng kháng cự RSI ngay lập tức 38 và biến nó thành vùng hỗ trợ.

=>Chiến lược này là để mua càng gần hỗ trợ 0.0054 BTC càng tốt. Miễn là thị trường ở trên mức này, có một cơ hội rất tốt là nó sẽ phục hồi mục tiêu 0.0095 BTC của Vietincome. Quá trình này có thể mất một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần Gần hỗ trợ 0.0054 BTC nhất có thể.
  • Sell Target: 0.0095 BTC
  • Stop Loss: 0.0052 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.