Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Decentraland / Bitcoin

Cặp Decentraland / Bitcoin (MANA / BTC) đã vượt ngưỡng kháng cự 1,230 satoshi vào ngày 08/11/2018. Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ mô hình đảo chiều và vai đảo ngược trên biểu đồ 4 giờ. Sự đột phá cũng mạnh mẽ. Vào ngày đó, MANA / BTC đã tạo ra khối lượng vượt quá 430% mức trung bình hàng ngày của nó. Điều này đã châm ngòi cho một cuộc biểu tình lên 1,462 satoshi trong cùng một ngày.

Tuy nhiên, trước ngày 08/11, MANA / BTC bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Nó bắt đầu in một bấc dài trên thân nến 4 giờ. Trên hết, chỉ báo RSI đang nằm trong vùng quá mua quá mức. Ngoài ra, nó tạo ra một đỉnh kép tại kháng cự của 77 RSI. Đây là những tín hiệu rất tốt để bắt đầu khóa lợi nhuận và đó là những gì chúng ta đã thấy một vài giờ trước đây. Tuy nhiên, có thể có cơ hội tốt để mua khi MANA giảm xuống một lần nữa.

Phân tích kỹ thuật cho thấy MANA / BTC đang tìm kiếm sự hỗ trợ thử thách với 1,230 satoshi. Sự rút lui này sẽ cho các chỉ số kỹ thuật thời gian để nguội đi. Quan trọng hơn, nó giúp thị trường tạo ra một cơ sở mới của người mua. Những con bò mới sẽ là công cụ trong xu hướng tăng của cặp.

Nhưng trước tiên, MANA / BTC phải hoàn thành việc kiểm tra lại nếu không thì không được xác thực. Vietincome tin rằng các nhà đầu cơ giá sẽ thành công vì một vài lý do. Đầu tiên, 1,230 satoshis từng là một kháng cự mạnh. Nó quá mạnh đến mức con bò cần bảy lần trong ba tháng để phá vỡ sự kháng cự. Bây giờ họ đã phá vỡ, sức đề kháng vững chắc được chuyển thành hỗ trợ bền vững.

Thứ hai, chúng ta có các đường trung bình động 21 ngày, 100 ngày và 200 ngày bò xuống dưới các nến 4H. Họ sẽ đứng ở vị trí hỗ trợ bổ sung để giúp giữ cho thị trường trên 1,230 satoshi.

=> Chiến lược này là để mua dip càng gần 1,230 satoshi càng tốt. Nếu MANA / BTC hoàn thành việc kiểm tra lại, nó sẽ có khả năng khởi động một cuộc biểu tình cho các mục tiêu ban đầu  là 1,500 satoshi và sau đó là 2,000 satoshi. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ 4H về Decentraland / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 1,230 satoshi càng tốt
  • Sell Target: 1,500 đầu tiên và sau đó là 2,000 satoshi.
  • Stop Loss: 1,150 satoshi.

Note: Satoshi là đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin, tương đương với 0.00000001 BTC.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.