Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp CyberMiles / Bitcoin

CyberMiles (CMT / BTC) bắt đầu tăng giá vào ngày 04/10/2018 khi nó chạm ngưỡng kháng cự 0.00001655 BTC . Điều này đã kích hoạt sự đột phá từ mô hình đáy kép trên biểu đồ 4 giờ. Cuộc đột kích đã kích hoạt một cuộc biểu tình với 0.0000222 BTC vào ngày 09/10. 

Mặc dù CyberMiles dường như đã thiết lập một đầu ngắn hạn tại thời điểm này, nó chỉ cần giữ để hỗ trợ 0.00001655 BTC để duy trì triển vọng tăng trưởng của nó. Thật không may, áp lực bán quá lớn đến mức thị trường đã tạo ra 3 mức thấp nhất và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Điều này dẫn đến một sự kiện thác nước đã thúc đẩy thị trường dưới sự hỗ trợ của 0.00001168 BTC.

Mặc dù CyberMiles có thể trông cực kỳ giảm giá ngay bây giờ, thị trường vẫn là cơ hội để mua đáy.

Phân tích kỹ thuật cho thấy CMT / BTC đang trên đường đi xuống mức hỗ trợ lịch sử là 0.00000850 BTC. Quan điểm này xuất hiện sau khi cặp đảo chiều hỗ trợ 0.00001168 BTC vào ngưỡng kháng cự ngày 20/11. Với lần bật R/S, chỉ hỗ trợ còn lại cho thị trường là 0.00000850 BTC. Đây là mức mua rất tốt do rủi ro tỷ lệ thưởng rất cao.

Đầu tiên, dựa trên biểu đồ Binance, CyberMiles đã luôn luôn quản lý để trả lại khi giá chạm mức này. Điều này cho chúng ta biết rằng người tham gia mặc cả săn tìm khoảng 0.00000850 BTC. Ngoài ra, nhược điểm của giao dịch này là không có gì so với tăng điểm. Nếu vùng hỗ trợ thất bại, mục tiêu mất mát dưới 3%. Mặt khác, tiềm năng lợi nhuận là gần 40%.

=> Chiến lược này là mua vào ngưỡng hỗ trợ gần nhất với hỗ trợ 0.00000850 BTC. Nếu bulls bảo vệ sự hỗ trợ, Vietincome mong đợi CMT / BTC phạm vi giao dịch giữa 0.00000850 BTC  và mục tiêu ban đầu của Vietincome  là 0.00001168 BTC. Quá trình này có thể mất một tháng.

Biểu đồ 4 giờ của CyberMiles / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.00000850 BTC càng tốt
  • Sell Target: 0.00001168 BTC
  • Stop Loss: 0.00000825 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.