Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Cardano/Ethereum

Cặp Cardano/Ethereum (ADA / ETH) sẽ đạt được mức đột phá khi phá vỡ với khối lượng 30 triệu đơn vị Cardano. Khối lượng tăng mạnh sẽ giúp cặp đôi xây dựng một nền tảng vững chắc tại điểm đột phá. Quan trọng hơn, nó sẽ làm giảm áp lực bán. Càng có nhiều người tham gia nắm giữ vị trí tại thời điểm đột phá, thì nguồn cung lưu thông trên thị trường càng thấp.

Thật không may, yêu cầu về khối lượng này không được đáp ứng. Vì vậy, trong khi ADA / ETH tăng lên mức cao nhất là 0.0004047 ETH vào ngày 08/09, nó cuối cùng đã đi xuống dưới mức phá vỡ và giảm xuống 0.00030895 ETH vào ngày 15/09. Tin tốt là có vẻ như đợt giảm gần đây là đợt tăng cuối cùng của những con gấu. Vietincome có kỹ thuật để hỗ trợ yêu cầu này.

Tessline

Phân tích kỹ thuật cho thấy ADA / ETH không chỉ tách ra khỏi một mô hình tam giác đối xứng lớn trên biểu đồ hàng ngày, mà nó còn tôn trọng ngưỡng hỗ trợ kháng 0.0003 ETH. Đây là thời điểm quyết định cho thị trường trong năm nay khi nó đánh dấu một mức tăng mới cao hơn bên ngoài tam giác. Nếu thị trường có thể tạo ra một mức cao hơn, thì chúng ta sẽ có cơ hội cho một xu hướng tăng.

Ngoài ra, ADA / ETH cao hơn mức trung bình động 30 ngày, 90 ngày và 180 ngày lần đầu tiên trong năm nay. Các đường trung bình động này sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ vững chắc. Chúng sẽ phản ánh sức khỏe tổng thể của thị trường.

=> Chiến lược này là để mua càng gần hỗ trợ 0.00036 ETH càng tốt. Miễn là thị trường nằm trên đường trung bình động, nó có động lượng tăng lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.00060 ETH. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Cardano / Ethereum trên Binance

Theo văn bản này, cặp Cardano / Ethereum đang giao dịch ở mức 0.0003744 ETH trên Binance .

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 0.00036 ETH càng tốt
  • Sell Target: 0.00060 ETH
  • Stop Loss: 0.00035 ETH

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.