Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Cardano / Bitcoin

Vietincome đã xem Cardano (ADA / BTC) trong vài ngày nay. Việc vi phạm hỗ trợ hàng tuần của 0.00000969 đã khiến thị trường in mức thấp 2018 mới 0.00000904 vào ngày 25/11. Tại thời điểm đó, Cardano có vẻ yếu và nó xuất hiện với mức hỗ trợ hàng tuần tiếp theo là 0.00000730.

May mắn thay cho các nhà đầu cơ giá, thị trường đã nằm trong vùng vượt bán trong biểu đồ hàng ngày cũng như biểu đồ 4 giờ. Bulls đã khai thác cơ hội này và tạo ra một cuộc biểu tình cao nhất là 0.00001012 vào ngày 28/11. Tuy nhiên, thị trường đã quay trở lại vào ngày hôm sau và đóng cửa dưới mức 0.00000969 vào ngày 30/11. Tin tốt là các nhà đầu cơ giá đã trở lại.

Phân tích kỹ thuật cho thấy ADA / BTC đã một lần nữa phục hồi hỗ trợ hàng tuần 0.00000969. Sự phục hồi đưa thị trường trở lại trong khoảng giữa 0.00000969 và 0.00001375. Quan trọng hơn, bây giờ có vẻ như sự vi phạm dưới ngưỡng hỗ trợ là một bẫy gấu. Nếu trường hợp đó xảy ra, thì thị trường có khả năng sẽ tăng lên đến đỉnh cao nhất của vùng.

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy sự phân tán tăng mạnh trên biểu đồ hàng ngày. Quan trọng hơn, sự phục hồi của 0.00000969 đặt thị trường ở vị trí tạo thành một mẫu đảo chiều đáy kép.

=> Chiến lược là để mua càng gần 0.00000969 càng tốt. Miễn là các nhà đầu cơ giá lên trên ngưỡng hỗ trợ này, ADA / BTC có động lực để leo lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.00001375. Qúa trình này có thể mất một tháng. 

Biểu đồ hàng ngày của Cardano / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 0.00000969 càng tốt
  • Sell Target: 0.00001375
  • Stop Loss: 0.00000955

Tessline

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.