Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Bread/Bitcoin

Cặp Bread/Bitcoin đã vượt ngưỡng kháng cự 0.00005 BTC vào ngày 17/09/2018. Điều này đã kích hoạt sự phá vỡ từ ngưỡng giảm trên đồ thị ngày. Hành động giá đã thu hút nhiều thợ săn mặc cả và các nhà giao dịch đà. Sự gia tăng nhu cầu cho phép thị trường leo lên tới mức cao nhất là 0.0000761 BTC vào ngày 04/10.

Thật không may cho người mua ở mức đó, cuộc biểu tình đã bị mờ đi. Những người mua đáy và breakout sử dụng các cuộc biểu tình để có lợi nhuận. Bạn có thể thấy việc quá bán nặng nề trên bấc dài phía trên thân nến hàng ngày. Điều này cũng cho thấy rằng BRD / BTC chưa sẵn sàng để đưa con số tăng lên mức khác. Trong khi những người khác có thể coi đây là điểm yếu trên thị trường, Vietincome thấy đây là cơ hội để bước vào giai đoạn đầu của chu kỳ tăng.

Tessline

Phân tích kỹ thuật cho thấy BRD / BTC hiện đang điều chỉnh từ đà phục hồi. Đây thực sự là một tin tích cực bởi sự kéo dài giúp cho chu kỳ tăng trưởng mạnh khỏe. Nó cho phép thị trường tạo ra một cơ sở người mua mới, những người sẽ nắm giữ các vị trí gần ngưỡng đột phá. Điều này sẽ củng cố thêm ý kiến ​​cho rằng thị trường đang tăng điểm khi những người tham gia không còn chờ đợi đáy trước khi mua vào vị trí.

=> Chiến lược là để mua trên dips càng gần 0.00005 BTC càng tốt. Thị trường hiện đang tạo ra sự hỗ trợ vững chắc để giữ cho xu hướng tăng vẫn còn sống. Miễn là BRD / BTC tôn trọng sự hỗ trợ đó, nó có tất cả động lượng cần thiết để phục hồi mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.000075 BTC. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: mua trên dips càng gần 0.00005 càng tốt
  • Sell Target: 0.000075
  • Stop Loss: 0.000049

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.