Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Bitcoin Cash/Ethereum

Cặp Bitcoin Cash / Ethereum (BCH / ETH) bị phá vỡ ngưỡng kháng cự 2.20 ETH vào ngày 26/09/2018. Điều này đã kích hoạt sự phá vỡ từ mô hình tam giác đối xứng lớn trên biểu đồ hàng ngày.

Tuy nhiên, các đột phá không trông thuyết phục. Vào ngày đó, khối lượng in BCH / ETH chỉ cao hơn 79,62% so với mức trung bình hàng ngày của nó. Những gì Vietincome đang tìm kiếm là một khối lượng buzz gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lần mức trung bình hàng ngày. Nếu không đạt được tỷ lệ này, thị trường có nguy cơ điều chỉnh đáng kể. Chúng ta có thể thấy rằng trong BCH / ETH.

Tessline

Phân tích kỹ thuật cho thấy BCH / ETH đang quay trở lại khi các công cụ chọn đáy tận dụng lợi nhuận từ đợt bứt phá. Tin tốt là sự củng cố đang tạo ra một xu hướng tăng giá trên biểu đồ hàng ngày. Đây là một mô hình cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn mặc dù giá giảm.

Xét rằng khối lượng phá vỡ là một chút mỏng, Vietincome hy vọng việc hợp nhất sẽ mất nhiều thời gian hơn. Quan trọng hơn, rất có khả năng BCH / ETH sẽ thấp hơn mức phá vỡ. Điều này sẽ không làm mất hiệu lực đột phá. Ngược lại, nó sẽ cho bạn cơ hội để mua giá rẻ.

=> Chiến lược là để mua trên dips càng gần 2 ETH càng tốt. Kháng cự trước đây đóng vai trò hỗ trợ cho xu hướng tăng giá. Miễn là thị trường tôn trọng ngưỡng hỗ trợ này, BCH / ETH có đà tăng lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 2.84 ETH. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: mua trên dips càng gần 2 ETH càng tốt
  • Sell Target: 2.84 ETH
  • Stop Loss: 1.9 ETH

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.