Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Basic Attention Token / Bitcoin

Basic Attention Token (BAT / BTC) đã in mức thấp mới hàng năm vào ngày 12/09/2018 khi giá giảm xuống mức thấp nhất là 0.00002056. Trong khi con số này có thể xuất hiện ngẫu nhiên, một cái nhìn gần hơn về BAT / BTC cho thấy rằng 0.00002056 thực sự là một mức hỗ trợ quan trọng. Đây là mức kháng cự của thị trường vào tháng 12/2017. Sự phá vỡ ngưỡng kháng cự này đã kích hoạt một đường parabolic được chuyển đến 0.0000667 vào ngày 09/01/2018

Bây giờ sau khi thị trường chạm mức 0.00002056 vào ngày 12/09, một hoạt động parabolic khác đã được kích hoạt. Lần này, Basic Attention Token đã tăng lên cao nhất là 0.00005992 vào ngày 08/11. Tại thời điểm đó, thị trường đã chín muồi vì lợi nhuận. Khi phân phối bắt đầu, thị trường đã giảm đáng kể. Tin tốt là các nhà đầu cơ giá đã lấy lại một ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Phân tích kỹ thuật cho thấy trong bối cảnh sự điều chỉnh mạnh mẽ, BAT / BTC đã xoay sở để phục hồi hỗ trợ chính hàng tháng là 0.000039. Nếu bạn thu nhỏ và xem biểu đồ hàng tháng, Basic Attention Token có xu hướng tăng miễn là nến hàng tháng đóng trên mức này. Mặt khác, mức đóng cửa hàng tháng dưới mức này có xu hướng đưa thị trường xuống mức 0.0000206

Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật đã bật để nguội. Chỉ báo RSI hàng ngày đang nằm ngoài vùng vượt mua. Quan trọng hơn, thị trường tôn trọng và kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ RSI là 42. Đây là những động lực đáng khích lệ khi BAT / BTC xuất hiện để duy trì mức tăng giá của nó miễn là nó nằm trên mức RSI này.

=> Chiến lược là để mua trên dips càng gần 0.000039 càng tốt. Nếu thị trường có thể bảo vệ vùng hỗ trợ này, nó có khả năng sẽ tập hợp đà tăng để đạt được mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.00004523 và sau đó là 0.00005057. Quá trình này có thể mất một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Basic Attention Token / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua càng gần 0.000039 càng tốt
  • Sell Target: 0.00004523 và 0.0000505.
  • Stop Loss: 0.0000375

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.