Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Bancor/Bitcoin

Cặp Bancor / Bitcoin (BNT / BTC) giảm xuống còn 0.00017359 BTC vào ngày 12/09/2018. Với mức giá đó, thị trường đã mất trên 84% giá trị từ mức cao nhất trong năm nay là 0.00110062 BTC.

Có vẻ như cặp đôi này có nhiều chỗ để giảm mạnh hơn. Điều này là do gấu có thể vi phạm hỗ trợ lịch sử là 0.000185 BTC. Tuy nhiên, các nhà đầu cơ giá đã giữ vững vị thế của mình và nâng BNT / BTC lên trên ngưỡng hỗ trợ. Điều này tạo ra một cái bẫy gấu và tạo cho thị trường sức mạnh để khắc sâu đáy. Quan trọng hơn, nó cung cấp cho bò đực nhiên liệu để bắt đầu một cuộc chạy đua.

Phân tích kỹ thuật cho thấy BNT / BTC đang định vị tính kháng tại 0.000227 BTC. Vi phạm kháng cự này sẽ kích hoạt sự đột phá từ mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ 4 giờ.

Trên hết, chúng ta có thể thấy RSI hàng ngày tạo ra sự phân tán tăng. Thêm vào đó, nó đang hình thành tam giác đối xứng của riêng nó. Các mức cao nhất liên tiếp là một tín hiệu đáng khích lệ. Điều này cho chúng ta biết rằng các nhà đầu cơ giá không còn chờ đợi các điều kiện bán quá mức trước khi bước vào cảnh mua.

=> Chiến lược là để mua breakout tại 0.000227 BTC miễn là thị trường in khối lượng của ít nhất 15.000 đơn vị Bancor trên biểu đồ 4 giờ. Bears sẽ đẩy lùi để kiểm soát thị trường. BNT / BTC cần người mua để hấp thụ áp lực bán dự kiến. Khi đột phá hoàn thành, thị trường nhiều khả năng sẽ tạo đà phục hồi cho mục tiêu 0.0003 ban đầu của Vietincome. Quá trình này có thể mất chưa đầy một tháng.

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Breakout tại 0.000227 sau khi in khối lượng của ít nhất 15.000 đơn vị Bancor..
  • Sell Target: 0.0003 BTC
  • Stop Loss: 0.00022 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.