Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Agrello/Bitcoin

Cặp Agrello / Bitcoin (DLT / BTC) bật lên mức thấp 473 satoshi vào ngày 12/09/2018. Ở mức giá đó, cặp tỷ giá đã giảm hơn 96% so với mức cao nhất năm 2018 là 13,098 satoshi.

Sự giảm mạnh này có thể làm nản lòng các nhà đầu tư hàng ngày. Tuy nhiên, những người có thể phát hiện ra đáy nên cảm thấy thực sự vui mừng. Thị trường đã mất nhiều đến nỗi tiềm năng tăng điểm rất lớn khi cặp tỷ giá đảo chiều. Tin tốt là chúng ta có thể thấy xu hướng đảo chiều đang diễn ra ngay bây giờ.

Phân tích kỹ thuật cho thấy DLT / BTC đang định vị mức kháng cự tại 1,650 satoshi. Việc dịch chuyển lên trên vùng kháng cự sẽ kích thích sự bứt phá khỏi mô hình vai đầu vai nghịch đảo trên biểu đồ hàng ngày.

Ngoài ra, các đột phá xuất hiện sắp xảy ra. Mặc dù DLT / BTC đấu tranh để hạ gục ngưỡng kháng cự 1,650 satoshis, nhưng nó luôn bị dội ngược trở lại. Trên hết, thị trường đã in khối lượng cực lớn hôm qua khi nó cố gắng thoát ra. Trong khi gấu quản lý để bảo vệ sự hỗ trợ, Vietincome không nghĩ rằng họ sẽ sống sót sau sự tấn công tiếp theo.

=> Chiến lược này là để mua breakout tại 1,650 satoshis sau khi thị trường tạo ra khối lượng 30 triệu Agrellos. Gấu đã chứng minh rằng họ muốn giữ quyền kiểm soát thị trường. Vì vậy, DLT / BTC cần người mua để cuối cùng đưa ra kháng cự. Sau khi đột phá xong, DLT / BTC có khả năng sẽ tăng trở lại mục tiêu ban đầu của Vietincome là 2,800 satoshi. Quá trình này có thể mất hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Agrello / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Breakout tại 1,650 satoshi sau khối lượng đạt 30 triệu Agrellos.
  • Sell Target: 2,800 satoshi
  • Stop Loss: 1,520 satoshi

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.