Vietincome App

Phân tích và dự báo cặp Aeternity / Bitcoin

Aeternity (AE / BTC) có vẻ hoạt động tốt trước ngày tắm máu ngày 14/11/2018. Nó bật lên khỏi mức thấp 0.0001266 BTC vào ngày 12/09/2018 và tăng lên mức cao 0.0002275 BTC vào ngày 20/10. Tại thời điểm đó, AE / BTC có vẻ mạnh. Chỉ cần duy trì hỗ trợ 0.0001735 BTC để tiếp tục xu hướng tăng của nó.

Thật không may, Aeternity rơi như một trong nhiều nạn nhân của cuộc tàn sát Crypto ngày 14/11. Nó phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và giảm xuống mức thấp nhất là 0.00015 BTC trong cùng một ngày. Động thái này đã phủ nhận một cách hiệu quả triển vọng tăng trưởng của thị trường. Tuy nhiên, có một cơ hội ở đây để tạo ra một số lợi nhuận.

Phân tích kỹ thuật cho thấy AE / BTC dường như đã tạo ra một thiết lập cao thấp hơn 0.0001681 BTC vào ngày 16/11. Mức cao thấp hơn này dường như là chân B của sóng điều chỉnh ABC. Nếu phân tích của Vietincome là chính xác, AE / BTC có thể sẽ giảm thêm một đợt nữa trước khi nó ổn định.

Sóng C có khả năng sẽ kết thúc vào khoảng 0.000145 BTC. Vietincome có kỳ vọng này vì AE có sự hỗ trợ mạnh mẽ tại khu vực đó. Người mua có thể sẽ nắm bắt vị trí ở mức giá này như họ đã làm vào giữa tháng 08 và vào cuối tháng 09.

Tuy nhiên, khi chọn đáy, điều quan trọng là phải theo dõi khối lượng. Nếu cần giữ 0.000145 BTC, thì Aeternity phải in khối lượng trên mức trung bình. Nếu không, khu vực này có thể có nguy cơ sụp đổ.

=> Chiến lược này là mua vào ngưỡng hỗ trợ  Càng gần 0.000145 BTC càng tốt. Nếu bulls bảo vệ sự hỗ trợ, thì cặp AE / BTC có thể đạt được mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.0001735 BTC . Quá trình này có thể mất một tháng.

Biểu đồ 4 giờ  của Aeternity/ Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.000145 BTC càng tốt
  • Sell Target: 0.0001735 BTC
  • Stop Loss: 0.00014 BTC

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.