Vietincome App

Phân tích và dự báo Bancor

Cấu trúc thị trường của Bancor (BNT / BTC) là thứ mà chúng ta đã thấy trước đây. Có vẻ như một thị trường đang cố gắng chạm đáy.

Tất cả bắt đầu vào ngày 18/12/2018 khi thị trường bắt đầu thiết lập hỗ trợ 0.00014. Vào thời điểm đó, Bancor đang có dấu hiệu đảo ngược. Đầu tiên, đó là giao dịch ở mức quá bán. Trên hết, Vietincome đã thấy một sự phân kỳ tăng lớn trên biểu đồ hàng ngày. Ngoài ra, khối lượng bán là yếu. Tất cả những tín hiệu chỉ ra kiệt sức giảm.

Khi gấu mất hơi, những người bắt đáy và thợ săn mặc cả bắt đầu bước vào thị trường. Hoạt động mua đã kích hoạt một cuộc biểu tình đưa Bancor lên mức cao 0.00023 vào ngày 06/01/2019. Thị trường đã được điều chỉnh kể từ đó, nhưng điều này cho chúng ta cơ hội mua đáy.

Phân tích kỹ thuật cho thấy BNT / BTC đang trên đường hỗ trợ 0.000141. Quan điểm này được đưa ra sau khi thị trường vi phạm điểm giữa tại 0.0001855. Ngoài ra, BNT / BTC đang tạo ra một cờ hiệu trên biểu đồ 12 giờ. Đây là mô hình tiếp tục sẽ gửi Bancor gần với phạm vi thấp là 0.000141.

Nếu thị trường một lần nữa bảo vệ 0.000141, Bancor sẽ in một mẫu đáy đôi. Đây là mô hình được sử dụng bởi nhiều altcoin đã bắt đầu xu hướng cao hơn, chẳng hạn như Zilliqa (ZIL / BTC), Dock (DOCK / BTC) và Augur (REP / BTC). Vietincome tin rằng BNT / BTC sẽ theo bước của những đồng tiền này khi Vietincome bắt đầu thấy tiền xoay vòng từ mũ lớn sang mũ trung bình và sau đó là mũ nhỏ.

=> Chiến lược là mua càng gần 0.000141 càng tốt. Chừng nào Bancor còn ở trên mức này, nó có thể sẽ tập hợp động lực để vươn lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.0001855 và sau đó là 0.00023. Quá trình có thể mất một tháng.

Biểu đồ 12 giờ của Bancor / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần 0.000141 càng tốt.
  • Sell Target: 0.0001855 và sau đó là 0.00023
  • Stop Loss: 0.000135

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.