Vietincome App

Phân tích và dự bán Pundi X

Pundi X (NPXS / BTC) là một đồng tiền hiếm khi rời khỏi phạm vi tích lũy của nó và xu hướng cao hơn. Nó đã được giao dịch trong phạm vi từ 0.0000001 – 0.0000002 trong gần ba tháng nay. Trong thời gian này, những con bò đực đã cố gắng vượt ra khỏi phạm vi ba lần. Mặc dù cả ba lần thử đều thất bại, Vietincome tin rằng lần tiếp theo sẽ thành công.

Phân tích kỹ thuật cho thấy NPXS / BTC đang ở vị trí để đưa ra mức kháng cự 0.0000002. Quan điểm này được đưa ra sau khi thị trường quản lý để giữ mức trung bình 0.00000015 vào ngày 04/02/2019. Trên hết, khối lượng in của Pundi X cao hơn đáng kể so với mức trung bình hàng ngày vào ngày 24/01, 27/02, 28/01 và 05/02. Nếu bạn để ý, đây là những ngày mà Pundi X tuyên bố và giữ lại điểm giữa 0.00000015.

Khối lượng giao dịch tăng – Điều này chỉ ra rằng thị trường đang ở giai đoạn sau của việc xây dựng căn cứ. Các nhà đầu tư đang tích lũy vị thế đang mua rất nhiều trong khi Pundi X vẫn giao dịch với giá hời.

=> Chiến lược là mua trên dips càng gần 0.00000015 càng tốt. Chừng nào NPXS giao dịch trên mức này, những con bò đực có thể sẽ tập hợp động lực để cuối cùng đưa ra phạm vi cao của Vietincome là 0.0000002. Một khi sự kháng cự này bị phá vỡ, nó sẽ kích hoạt sự bứt phá từ mô hình vai và đầu nghịch đảo trên biểu đồ hàng ngày. Một đột phá có thể đưa NPXS lên mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.0000003. Quá trình có thể mất ít hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của Pundi X/Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Mua trên dips càng gần 0.00000015 càng tốt
  • Sell Target: 0.0000003
  • Stop Loss: 0.00000014

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.