Vietincome App

Phân tích Litecoin: thời điểm tốt nhất để tích lũy tốt

Thị trường gấu 2018 đã phá giá nhiều altcoins hơn 70%. Litecoin (LTC / BTC) là một phần của danh sách đó. Từ mức cao nhất năm 2018 là 0.025 BTC, thị trường đã giảm tới 71.78% kể từ ngày 19/11 khi chạm mức thấp 0.007055 Tại thời điểm đó, có vẻ như thị trường có nhiều chỗ để giảm mạnh. Tuy nhiên, Litecoin bị trả lại và điều đó đã cho chúng ta một lý do rất tốt để bắt đầu mở rộng quy mô.

Trong bài này, Vietincome giải thích tại sao đây là thời điểm tốt để tích lũy Litecoin.

Bears Hiển thị dấu hiệu của điểm yếu

Nếu bạn nhìn vào biểu đồ hàng tuần, một điều nổi bật là cách Litecoin vi phạm các khu vực hỗ trợ hàng tuần. 0.015, 0.01 và 0.0112 BTC là công cụ trong hoạt động parabolic của Litecoin nhưng chúng không quan trọng trong suốt xu hướng giảm. Trong vài tháng qua, những con gấu đã vượt qua những mức này một cách dễ dàng.

 

Biểu đồ LTC / BTC hàng tuần

Sự bứt phá nhanh chóng của các ngưỡng hỗ trợ quan trọng và sự hỗ trợ ngay lập tức đối với ngưỡng kháng cự (S / R flip) dường như là một xu hướng. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi Litecoin chạm mức hỗ trợ chính hàng tháng là 0.0086. Trong khi gấu cuối cùng đã bẻ gãy mức này, họ đã làm như vậy với chi phí đáng kể.

 

Giảm kiệt sức

Ngưỡng hỗ trợ 0.0086 hàng tháng đã đẩy chỉ báo RSI hàng tuần vào vùng vượt bán. Trên hết, chúng ta có thể thấy sự phân tán tăng hình thành trên RSI hàng tuần. Những tín hiệu này cho chúng ta biết rằng những con gấu đang dần kiệt sức và những con bò đang tìm cách vươn dậy.

Thị trường bị trả về tại Parabolic Support

Mất mức 0.0086 hỗ trợ hàng tháng cho những con gấu đã khiến Litecoin xuống mức thấp nhất trong năm 2018 là 0.007055. Tuy nhiên, việc giảm xuống này đã được đáp ứng bởi sự phản đối dữ dội từ những con bò đực.

Bears đã có nhiều nỗ lực để đưa ra hỗ trợ parabol của 0.0074 nhưng những con bò đã giữ lại. Kết quả là Litecoin đã tạo ra ba cây nến búa trên biểu đồ hàng ngày. Điều này cho thấy rằng những người tham gia liên tục mua hàng và sẽ không cho phép giá giảm thêm nữa.

 

Biểu đồ hàng ngày của LTC / BTC

Việc loại bỏ giá thấp hơn đã thúc đẩy đà tăng lên 0.008398 vào ngày 28/11. Mặc dù thị trường hiện đang điều chỉnh từ mức tăng, Vietincome cho rằng xu hướng tăng này đã khẳng định xu hướng của Litecoin rằng Litecoin là mức mua tốt trong khoảng từ 0.0074 đến 0.0086 BTC.

Phạm vi hàng năm được xác nhận

Với hành động giá gần đây, Vietincome đã nhận được xác nhận rằng phạm vi hàng năm của Litecoin là từ 0.0074 – 0.02275 với điểm giữa 0.015. Nếu chúng ta làm theo câu châm ngôn kinh doanh đơn giản của “mua thấp và bán cao“, thì bây giờ sẽ là thời điểm tốt nhất để mua thấp và tích lũy Litecoin.

 

Biểu đồ Hàng năm LTC / BTC

Với phạm vi được xác định rõ, việc mua ở các cấp hiện tại có khả năng mang lại lợi tức đầu tư trên 220%. Tất nhiên, không có gì là đảm bảo, rủi ro vẫn có thể xảy ra.

Tóm lại: 

Tích luỹ Litecoins trong khoảng 0.0074 đến 0.0084 BTC có khả năng mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể. Sự kiệt sức về mặt giảm giá cộng với việc từ chối tăng giá dưới mức hỗ trợ parabolic xác nhận xu hướng của Litecoin là 0.0074 là đáy cuối của phạm vi hàng năm. Với những hiểu biết này, có sự tự tin lớn hơn để thực hiện kỹ thuật giao dịch đơn giản khi mua thấp và bán cao.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.