Vietincome App

Phân tích giá IOTA: Bằng chứng mới về công nghệ cho một đột phá sắp xảy ra

IOTA công bố bằng chứng mới về công nghệ khái niệm

Quỹ IOTA gần đây đã có một sự kiện được tổ chức bởi Arump, một công ty tư vấn và thiết kế toàn cầu. Nó đã diễn ra tại Toronto, Canada vào 27/09. Nền tảng muốn trình bày dự án mới mà họ đang làm việc tại bIOTAsphere, một môi trường tự duy trì, phi lợi nhuận, nơi các cộng đồng đa dạng cộng tác, tương tác, đổi mới và truyền cảm hứng với mục tiêu tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Người sáng lập biOTAsphere Terry Shane, muốn giới thiệu một cái gì đó mới, được gọi là Tangle. Nó là một công nghệ Proof of Concept hứa hẹn cách mạng hóa xã hội, đóng vai trò là nền tảng cho các ứng dụng mới sẽ được phát triển trên nó. Tại sự kiện này, Terry Shane đã được báo cáo đã tiến hành một cuộc biểu tình trực tiếp, sử dụng một chiếc xe Tesla, được thúc đẩy bởi công nghệ của IOTA. Tangle đã tham gia và chuyển dữ liệu theo thời gian thực, để tăng hiệu quả trong cách bảo hiểm xe hơi là khách hàng tính phí. Nó cũng cung cấp thông tin chính xác về việc xây dựng các sự kiện trong trường hợp xảy ra tai nạn. Trong sự kiện này, IOTA đã chứng minh rõ ràng đối tượng khán giả rằng công nghệ đang phát triển của họ đang cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô – cải thiện rất nhiều về hiệu quả, nhưng đồng thời chứng minh khả năng tiết kiệm chi phí của nó.

Phân tích kỹ thuật

Với giao dịch ngang, mã thông báo IOTA đã hình thành một mẫu cờ hiệu. Điều này rất có thể sẽ bị phá vỡ trong tương lai gần. Giá đang giao dịch rất chặt chẽ với đường xu hướng hỗ trợ và đường kháng cự giảm dần ở trên. Ở gần mức hiện tại, hãy xem 50DMA, hiện cũng có bất kỳ đột phá ngược nào. Các nhà đầu cơ giá sẽ cần đẩy lên trên ngưỡng kháng cự đã đề cập, theo dõi ở mức 0.58$. Điều này có thể rất hấp dẫn đối với một số áp lực mua tiếp tục. Tiếp sau đó sẽ tự nhiên nằm trên khu vực cung cấp trên, nhìn thấy từ 0.75 – 0.8$. Giá chưa được nhìn thấy trong lãnh thổ này kể từ cuối tháng 8 – đầu tháng 9. Phạm vi cung cấp này sẽ cần phải vượt qua 1$ để trở lại vào hình ảnh một lần nữa. Về mặt hỗ trợ, như đã đề cập, nó rất chặt chẽ với mức hiện tại. Phần dưới của cờ hiệu, được nhìn thấy ở khu vực 0.54$. Xa hơn về phía nam thấy khu vực nhu cầu, 0.45 – 0.4$. Khu vực nơi giá bị trả về ngày 14.08, để bắt đầu một xu hướng phục hồi từ thị trường giảm.

Tóm lại:

  • IOTA công bố một bằng chứng mới về công nghệ khái niệm được gọi là Tangle, hứa hẹn sẽ cách mạng hóa xã hội.
  • Giá của IOTA đã được thu hẹp, giống như một số đồng nghiệp của nó, một breakout có thể được gần.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.