Vietincome App

Phân tích Dash/USD: Dash tìm cách thoát khỏi khối hợp nhất sau khi được thêm vào Bitgo

DASH / USD đã được giao dịch trong một phạm vi rất rộng, với hành động giá tiếp tục thu hẹp. Nó đã bị mắc kẹt bên trong, do phương thức hợp nhất hiện tại. Hình thức này đã được hiển nhiên trong khoảng sáu tuần nay. Phạm vi trung bình được nhìn thấy từ $ 221 – $ 175. DASH không phải là tiền điện tử duy nhất được giao dịch theo cách như vậy. Một số đồng nghiệp của nó trên bảng được nhìn thấy đang di chuyển theo cách tương tự.

Phát triển Dash

BitGo đã thông báo họ sẽ thêm Dash (DASH) vào danh sách tiền điện tử của họ, kể cả trong các dịch vụ của họ. BitGo là một nhà lãnh đạo thị trường được công bố trong các dịch vụ đầu tư tiền điện tử cấp cơ sở. Họ phục vụ như một công ty bảo mật blockchain. Do DASH ngày càng được thừa nhận trong thị trường tiền điện tử, BitGo rất muốn hỗ trợ nó. DASH là tiền điện tử lớn thứ 13 theo giá trị vốn hóa thị trường, đạt 1.49 tỷ USD về giá trị tổng thể. Do đó người dùng BitGo sẽ có thể tạo ví cho Dash và được dự đoán sẽ bắt đầu vào một thời điểm nào đó trong vài tuần tới. Giám đốc điều hành của BitGo Mike Belshe, giải thích rằng việc bổ sung Dash là do các tính năng “thanh toán tức thời” và “thanh toán bảo mật” của cryptocurrency đang chứng tỏ hữu ích cho nhiều người.

Mặc dù tích hợp tích cực mới nhất cho nền tảng Dash, phản ứng hạn chế đã được nhìn thấy cho mã thông báo gốc của nó.

DASH / USD đã được giao dịch chắc chắn trong một khối hợp nhất chunky. Đây đưa ra sau khi giá chán nản nhận được hỗ trợ nhiều cần thiết trên 22/08. Nó được thúc đẩy bởi một khu vực nhu cầu chào hàng mạnh mẽ. Khu vực này từ $ 125 – $ 135, nơi mà người mua đổ xô vào, vững chắc ngăn ngừa nhược điểm hơn nữa. DASH / USD đã bị mắc kẹt trong một xu hướng giảm rất bướng bỉnh. Điều này đã được chạy từ đầu tháng 05, nhìn xuống trong khoảng tổng cộng gần 04 tháng. Vào ngày 27/08, giá tăng cao hơn, tăng tới 57%, trong khoảng thời gian 6 ngày – dao động từ khoảng 140 – 230$. Bulls gặp kháng cự mạnh, quan sát tại mức Fibonacci 23,6%, của xu hướng giảm mới nhất. Sau đó, nó buộc phải giao dịch trong khối hợp nhất đã được đề cập trước đó.

Xét về mặt giá muốn nhìn xa hơn, ngưỡng Fibonacci 23,6% đóng vai trò kháng cự sẽ cần phải bị phá vỡ. Nếu mức 230$ được phá vỡ, bức tường tiếp theo được nhìn thấy ở mức Fibonacci trên38,2%. DASH / USD đã từ chối trước đó vào ngày 20/07, trong một số xu hướng tăng nhẹ nhõm từ xu hướng giảm nặng. Nhìn vào hỗ trợ, có thể được nhìn thấy ở phạm vi của khối hợp nhất được đánh dấu. Một sự vi phạm thuyết phục vi phạm $ 175, có thể thấy sự sụt giảm xuống khu vực nhu cầu nói trên, $ 125 – $ 135.

=> Tóm lại, Nếu DASH phá vỡ được mức kháng cự 230$ thì mới có thể bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng.  Nếu Dash rớt dưới 175$ thì có thể sẽ quay về mức 125 – 135$.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.