Vietincome App

Phân tích dài hạn: ChainLink

ChainLink (LINK / BTC) là một trong số ít các altcoin mà Vietincome rất vui lòng giữ lâu dài. Nó đã cho thấy khả năng phục hồi rất lớn sau khi bắt đầu xu hướng tăng vào tháng 09/2018. Mặc dù hầu hết các loại tiền điện tử đang trong một xu hướng giảm mạnh, giá của ChainLink vẫn tiếp tục tăng. Ngoài ra, xu hướng tăng của nó có vẻ tốt khi có đủ thời gian để điều chỉnh và xây dựng cơ sở. Những lý do này cho Vietincome sự tự tin để tiếp tục tăng giá trên thị trường.

Phân tích kỹ thuật cho thấy LINK / BTC đã thoát ra khỏi một cái nêm giảm khi nó vượt qua ngưỡng kháng cự 0.000068 vào ngày 18/12/2018. Điều này đã kích hoạt một đợt tăng mạnh đến 0.00009018 vào ngày 20/12. thiết lập thấp cao hơn 0.000073.

Hành động giá này là tăng giá. Nó cho phép LINK / BTC tạo ra mô hình vai và đầu nghịch đảo trên biểu đồ hàng ngày. Mô hình này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng. LINK / BTC có thể sẽ giao dịch tăng giá một khi nó vượt ra khỏi đường viền cổ tại 0.000085.

Tuy nhiên, có vẻ như thị trường là nội dung về giao dịch phạm vi trong khoảng từ 0.000073 đến 0.000085 cho đến nay. Điều này cho bạn một chút thời gian để đặt giá thầu thấp.

=> Chiến lược là mua càng gần 0.000073 càng tốt. Chừng nào ChainLink bảo vệ mức thấp cao hơn này, những con bò đực có thể sẽ tập hợp động lực để thoát ra khỏi mô hình và tập trung vào mục tiêu ban đầu của Vietincome là 0.00011. Lấy nó ra và mục tiêu tiếp theo là 0.00012. Quá trình có thể mất ít hơn một tháng.

Biểu đồ hàng ngày của ChainLink / Bitcoin trên Binance

Tóm tắt chiến lược

  • Buy Zone: Càng gần  0.000073 càng tốt
  • Sell Target: 0.00011 trước và sau đó 0.00012.
  • Stop Loss: 0.00007

Tessline

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.