Vietincome App

Phân tích Bitcoin Cash: Có cơ hội quay trở lại 600$

BCH: Hành vi giá gần đây

Các con bò Bitcoin Cash đã quay trở lại, vì giá tiếp tục trong màu xanh của thị trường. BCH / USD đã tăng vọt trong khoảng thời gian được đề cập, hiện đã đảo ngược các khoản lỗ sâu từ ngày 24/02/2019. Giá bây giờ đã trở lại để kiểm tra khu vực cao năm 2019, vì những con bò đã cố gắng vào cuối tháng 02/2019 trước khi bị giáng một đòn nặng nề. BCH đã sử dụng đường xu hướng tăng dần làm bệ phóng cho những mức tăng gần đây, với lượng mua lớn sẽ đến sau khi giá được hỗ trợ.

Đường xu hướng tăng dần được chú ý ở trên đã bắt đầu hoạt động kể từ cuối tháng 01/2019 sau khi giá in mức thấp trong năm ở mức 105$. Nó đã cung cấp sự thoải mái cần thiết trong nhiều lần kể từ khi hình thành. Sự gia tăng hiện tại cao hơn là động thái đáng kể nhất về phía bắc được quan sát kể từ đợt tăng giá tháng 12/2018. Những con bò BCH / USD sẽ cần động lực lớn hơn để mang giá qua vùng phạm vi 170 – 180$.

Mắt trên đỉnh cao 2019

Với đà tăng hiện tại với những con bò đực, đôi mắt đang ở mức cao nhất của năm 2019 được in vào tháng 01. BCH / USD đạt mức cao 175$ vào ngày 03/01/2019 trước khi giá tiếp tục trên con đường hạ nhiệt. Những con bò trên thị trường đã kiệt sức rất nhiều sau khi vụ nổ ở phía bắc quan sát được vào tháng 12/2018, với mức cao là 240$.

Nếu một sự đột phá có thể được nhìn thấy, thì chúng ta sẽ được quan sát trong phạm vi 170 – 180$, nơi giá đã được củng cố vào đầu năm 2019. BCH / USD sau đó có thể được tự do chạy và kiểm tra lại mức cao vào cuối năm 2018 là 220 – 240$.

Quan sát lộ trình giá

Tóm lại, chỉ có một vài rào cản cần lưu ý là theo cách phục hồi mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn cho BCH / USD. Có một cơ hội để giá nhanh chóng trở lại mức cao nhất trước tháng 11/2018 là $ 600. Một số khu vực cần được quan sát: 170 – 180$ và sau đó 220 – 240$. Nếu những rào cản này được những con bò đực lấy ra, thì giá có thể nhanh chóng tăng gấp đôi lên tới 400$. Không có mức kháng cự mạnh nào giữa lãnh thổ 200 – 400$. Cuối cùng, một cú hích khá trở lại khu vực giá 600$ có thể nhanh chóng có hiệu lực.

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.