Vietincome App

Năm 2020, chính phủ Nhật Bản sẽ thu thuế từ tiền mã hóa

Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch thiết lập một hệ thống để ngăn chặn người dân trốn thuế trên thu nhập tiền điện tử của họ. Vấn đề được xem xét dựa trên các khoản lợi nhuận lớn của những người tham gia thị trường tăng trưởng nóng hồi đầu năm nay. Theo một cuộc khảo sát của Cơ quan Thuế Quốc gia [NTA], hơn 300 cá nhân tuyên bố rằng họ đã kiếm được ít nhất 100 triệu yên, chủ yếu từ thương mại tiền điện tử vào năm 2017.

Theo một báo cáo của Mainichi.jp, NTA sẽ có thể yêu cầu thông tin từ các doanh nghiệp môi giới khách hàng. Những khách hàng này sẽ là những người bị nghi ngờ trốn thuế trên thu nhập từ tiền mã hóa. Hệ thống này sẽ được đưa vào chương trình cải cách thuế cho năm tài chính tiếp theo.

Lợi nhuận thu được từ tiền điện tử, cho đến nay, được xem như là Thu nhập linh hoạt theo Luật thuế thu nhập nhưng sau khi hệ thống được giới thiệu, họ sẽ phải được khai báo là Thu nhập. Đối với những cá nhân trốn tránh, NTA sẽ có các biện pháp cứng rắn hơn, khi báo cáo cho biết các trường hợp trốn thuế đang gia tăng cùng với sự tăng trưởng của thị trường.

Hiện tại, NTA chỉ có quyền yêu cầu các công ty giao dịch tiền ảo hay các hoạt động liên quan cung cấp thông tin về khách hàng của họ một cách tự nguyện. Sau khi sửa đổi, NTA có thể yêu cầu thông tin như tên, địa chỉ của khách hàng và thậm chí cả số nhận dạng (12 chữ số) của họ.

Tuy nhiên, nhằm tôn trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân, chính phủ sẽ cho phép cơ quan thuế truy xuất thông tin về những người bị nghi ngờ kiếm được ít nhất 10 triệu yên từ các giao dịch tiền mật mã. Cơ quan có thẩm quyền sẽ phải cung cấp bằng chứng hoặc khách hàng không thể giải trình ít nhất một nửa thu nhập đó. NTA cũng sẽ có quyền yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng được mở dưới tên giả được sử dụng để trốn thuế.

Theo như thông báo, các thay đổi trên sẽ có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020.

Theo ambcrypto.com

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.