Vietincome App

Một số ngân hàng tham gia dịch vụ dựa trên Stellar của IBM

Một số ngân hàng đã xác nhận kế hoạch phát hành tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả stablecoin của riêng họ, dựa trên IBM World Wire và Stellar. Theo đại diện của IBM, công ty đã nhận được nhiều thư bày tỏ ý định từ một số ngân hàng trên thế giới. . Người đứng đầu Blockchain tại IBM Jesse Lund cho biết:

Chúng tôi đã có một thông báo sắp ra mắt. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hơn 50 quốc gia n, 30-40 loại tiền tệ và đủ các nhà tạo lập thị trường để kéo theo 30 hoặc 40 ngân hàng. Vì vậy, chúng ta sẽ có một phần đáng kể của thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục mở rộng mạng lưới đó và cung cấp vùng phủ sóng toàn cầu trong vòng 3-5 năm, nơi bạn thực sự có thể gửi kiều hối một cách nhất quán, ngay lập tức, với chi phí rất thấp, từ mọi nơi trên thế giới đến bất cứ nơi nào trên thế giới.

Đánh giá kỹ thuật XLM/USD

Nhìn về phía trước, nếu XLM / USD hoàn thành kịch bản thử lại phá vỡ và những con bò tận dụng điều này, thì có thể thấy một cú đẩy mạnh về phía bắc. Một khu vực cung cấp ngắn hạn theo dõi ở trên từ khoảng 0.0935 – 0.098$. Nếu những con bò đực buộc phải vượt lên trên nguồn cung đã đề cập, thì việc kiểm tra lại khu vực cao năm 2019 sẽ được chú ý. Nói cách khác, di chuyển trở lại trong phạm vi 0.13 – 0.14$

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.