Vietincome App

Hơn 900 nhà bán lẻ trên thế giới chấp nhận Bitcoin Cash

Số lượng các nhà bán lẻ trực tuyến chấp nhận bitcoin cash (BCH) đã tăng lên hơn 945 cửa hàng trong vài tháng qua, theo Marco Coino, công ty lập danh mục các đơn vị chấp nhận thanh toán trong BCH. Ngoài ra, hơn 670 nhà bán lẻ vật liệu xây dựng hiện cũng xử lý các giao dịch trong tiền điện tử. Vào tháng 10, con số đó chỉ dừng ở mức hơn 500.

Lệ phí thấp và thanh toán nhanh hơn

Châu Âu là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp nhất chào đón BCH như một hình thức thanh toán, với khoảng 336 địa điểm chấp nhận đồng tiền kỹ thuật số P2P. Khoảng 134 cửa hàng thiết bị y tế ở Bắc Mỹ, 120 ở Úc và 75 ở châu Á cũng nhận thanh toán bằng bitcoin cash.

Bitcoin cash cung cấp các giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy, nhanh chóng và không tốn kém khi so sánh với các phương tiện gửi tiền truyền thống. Ví dụ: các nhà cung cấp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ thường tính phí có thể lên tới 3,5% cho mỗi giao dịch. Điều đó so sánh với phí giao dịch khoảng 1 đô la trở xuống cho các giao dịch mua dựa trên tiền điện tử, bất kể giá trị của mỗi giao dịch. Trong trường hợp BCH, phí có xu hướng thấp hơn, thường là khoảng một vài xu.

Ở Châu Phi, thanh toán BCH hiện được chấp nhận tại ba điểm ở hai quốc gia trên lục địa – Kenya và Nam Phi – và nó tiếp tục phát triển mạnh ở những nơi khác trên thế giới.

Tại Mỹ, nhà sản xuất trang sức Marks Jewelers, một trong những nhà bán lẻ lớn nhất của loại này ở đây, đã bắt đầu cho phép dùng BCH để thanh toán vào tháng 10, bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các nhà bán lẻ trang sức bao gồm Samer Halimeh New York và Reed.

Chương trình Bounty Bitcoin Cash

Việc áp dụng đã được thúc đẩy bởi sự hấp dẫn của phí thấp và thời gian thanh toán nhanh hơn là một đặc điểm nổi bật của mạng Bitcoin Cash. Sự chấp nhận của các bộ xử lý thanh toán như Bitpay, được sử dụng bởi các nhà bán lẻ hàng đầu như Overstock và Newegg, cũng là một nguyên nhân quan trọng.

Vào tháng 11, Hiệp hội Bitcoin Cash (BCA) và Spendbch.io đã bắt đầu một chương trình phát tiền thưởng để truyền bá sự chấp nhận BCH ở nhiều quốc gia Nam Mỹ. BCA, một dự án cộng đồng, cho biết hơn 250 doanh nghiệp mới ở Venezuela và Colombia cũng đã chấp nhận BCH.

Theo bitcoin.com

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.