Litecoin Halving

Litecoin Block Reward Halving Countdown

 

[wpcdt-countdown id=”728″]

Litecoin Halving là gì?

Litecoin Halving là sự kiện mà số phần thưởng Litecoin được tạo ra trên mỗi khối sẽ giảm một nửa (chia cho 2).
Tổng số Litecoin được khai thác bởi các thợ mỏ trên mỗi khối sẽ giảm từ 25 xuống còn 12.5 LTC trong Litecoin Halving tiếp theo.
Số lượng Litecoin được tìm thấy trên mỗi khối sẽ trở nên khan hiếm hơn và phần thưởng giảm một nửa này đảm bảo rằng tổng nguồn cung của Litecoin sẽ đạt 84 triệu.

Khi nào thì Litecoin Halving tiếp theo?

Khối # 1.680.000 (ước tính vào khoảng ngày 08/08/2019)

Lần Litecoin Halving cuối cùng là khi nào?

Khối # 840.000 (ngày 25 tháng 8 năm 2015) (Phần thưởng khối Litecoin đã tăng từ 50 LTC đến 25 LTC)

Vào thời điểm này Litecoin tăng từ 1.12$ lên 8.72$.

Tầm quan trọng của việc Litecoin Halving là gì?

  • Nếu bạn là một thương nhân, mong đợi sự biến động trong giai đoạn này.
  • Nếu bạn là một người khai thác, mong đợi kiếm được phần thưởng khai thác thấp hơn.

Xem thêm: Bitcoin Halving