Vietincome App

Kiếm miễn phí Bitcoin với Pivot chỉ việc đọc và chia sẻ

Pivot một cộng đồng của Trung Quốc dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử.  Pivot đã nhận được tài chính đầu tư từ Binance và các quỹ tiền điện tử nổi tiếng khác. Cho đến nay, gần một trăm công ty khởi nghiệp và hàng trăm nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành công nghiệp blockchain đã mở tài khoản chính thức trong Pivot. Và hơn 100 nghìn nhà đầu tư đang sử dụng Pivot để hướng dẫn các khoản đầu tư của họ.

Mỗi ngày Pivot dành 4 Bitcoin tương đương 26,272$ chia đều cho tất cả các thành viên. Hôm nay Vietincome hưỡng dẫn các bạn các bước kiếm miễn phí Bitcoin với Pivot.

Bước 1: Click vào Link bên dưới và nhấn vào LOG IN WITH GOOGLE để đăng ký tài khoản

[button-green url=”https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=qlbvjx” target=”_blank” position=”center”]Đăng Ký Pivot [/button-green]

Đăng nhập bằng tài khoản Gmail

Lưu ý: Sử dụng điện thoại truy cập vào link bên trên mới Login được còn máy tính ko Login được

Bước 2: Tải ứng dụng Pivot từ Google Play/ App Store

Bước 3: Sử dụng App để đăng nhập vào tài khoản của bạn (tài khoản email đã Login ở trên)

Bước 4: Kiếm Bitcoin mỗi ngày

– Vào trang cá nhấn nhấn vào “Daily tasks for POWER”

 

– Có 3 hình thức cho bạn kiếm POWER

+ Giới thiệu bạn bè tham gia nhận ngay 10,000 POWER

+ Đọc bài Post nhận ngay 100 POWER/ mỗi bài đọc, Tối đa nhận được 2,000 POWER mỗi ngày

Nhấn vào Read để chuyển qua các bài Post và đọc

Nhấn vào READ & SHARE POWER

Kéo xuống dưới và thấy chữ GET READ POWER nhấn vào và nhận phần thưởng 100 POWER đầu tiên. Tiếp tục làm tương tự cho các bài post khác

+ Nhận thêm 10% từ POWER mà giới thiệu của bạn kiếm được.

Note: Power được Reset mỗi ngày và chia theo tỷ lệ BTC mỗi ngày

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.