• Airdrop Vietincome

Hướng dẫn Trade Vinchain trên sàn IDAX

Vinchain sau thời gian dài chờ đợi và hôm nay Vinchain sẽ được List trên sàn IDAX. Vietincome sẽ hưỡng dẫn các bạn các chuyển Vinchain và Trade Vinchain trên sàn IDAX.

Cách gửi VIN (Vinchain) lên sàn IDAX

Bước 1: Tạo 1 tài khoản trên sàn IDAX

Truy cập vào link bên dưới và nhấn “Register”

Và điền đầy đủ thông tin yêu cầu

Bước 2: Đăng nhập vào IDAX và chọn ASSETS => BALANCE =>DEPOSIT.

Bước 3: Ở đây bạn có thể xem địa chỉ VIN và MEMO mà bạn sẽ cần để thực hiện các khoản Deposit. QUAN TRỌNG: Khi bạn gửi VIN từ ví của mình lên IDAX, vui lòng luôn sử dụng “memo” mà bạn nhận được trong IDAX -> nội dung. Luôn luôn sử dụng Memo khi bạn chuyển vin từ ví của bạn để trao đổi

Bước 4: Đăng nhập vào VIN Wallet https://wallet.vinchain.io/

Điền ví vừa Copy ở bước trên, điền số lượng và điền Memo copy ở trên => Click Send đề hoàn thành

Hưỡng dẫn mua và bán VIN trên IDAX

Bước 1: Go to ASSETS > BALANCE > TRADE.

Bước 2: TRADE bạn chọn ETH or BTC

Bước 3: Tại đây bạn sẽ có thể đặt giá mà bạn đã sẵn sàng thanh toán và số tiền bạn muốn bán hoặc mua.

Cách rút tiền VIN

Bước 1: Vào ASSETS, BALANCE, chọn mã thông báo VIN và nhấp vào WITHDRAWAL.

Bước  2: Tại đây bạn có thể chọn địa chỉ bạn muốn nhận số VIN của mình tại (địa chỉ rút tiền của bạn) và số tiền bạn muốn nhận. Nhấn SUBMIT để kết thúc quá trình.

Follow Vietincome on below:

If you have any questions please comment below and do not forget to hit share to Vietincome dynamic updated regularly.

loading...

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.