Vietincome App

Hot News: Coinbase đang chuẩn bị IPO?

Ryan NeuNer, người dẫn chương trình CryptoTrader của CNBC, đã hứa sẽ tiết lộ chi tiết về IPO của Coinbase.

CNBC trước đó đã báo cáo rằng Coinbase có khả năng sẽ đi con đường “chính đạo”, rõ ràng nhất và trở thành một công ty đại chúng.

Theo các bức ảnh chụp màn hình được đưa ra cùng với tweet, Coinbase có khoảng 25 triệu người dùng, trong đó có khoảng 600,000 người dùng trade mỗi tháng. Coinbase kiếm được gần nửa tỷ đô la trong năm ngoái, 80% trong số đó là từ người tiêu dùng.

Với thông báo gần đây của công ty rằng nó đã được phê duyệt như một nhà ký quỹ độc lập ở New York, Coinbase có thể sẽ cải thiện doanh thu của mình.

Viễn cảnh về IPO của Coinbase là rất thú vị. Đây sẽ là một trong những cổ phiếu đầu tiên được gắn trực tiếp với giá trị và hiệu suất của tài sản tiền điện tử, trong đó hiệu suất của công ty rất nhiều dựa vào trạng thái của nền kinh tế tiền mã hóa.

Đồng thời, nó cũng có thể cho thấy một dòng vốn với, với các nhà đầu tư sẽ không chỉ đơn giản đầu tư vào các đồng tiền kỹ thuật số, mà họ còn đầu tư vào những công ty giúp thực hiện việc mua, bán, quản lý và giao dịch các loại tiền đó.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.