Hưỡng dẫn đăng ký tài khoản và đầu tư vào Alpha Cash

11
87

Alpha Cash đã chính thức cho chạy phiên bản Beta vào ngày 19/08/2017. Bởi vì trang web sẽ chỉ có tiếng nga trong giai đoạn Beta, Vietincome đã tạo một hướng dẫn từng bước để giúp bạn đăng ký và tạo khoản tiền gửi lần đầu tiên.

– Hưỡng dẫn đăng ký tài khoản

Để đăng ký được Alpha Cash, băt buộc phải được cấp “Registration Code (Mã đăng ký)”. Alpha Cash không cho phép post mã này công khai. Vì vậy, để lấy Registration Code vui lòng liện hệ Vietincome một trong các hình thức sau để được cung cấp Mã đăng ký.

Vietincome refback 100% hoa hồng (tức 5%) tính từ ngày 30.08.2017, Refback vào Chủ nhật mỗi tuần qua PM, ADV

B1. Sử dụng Chrome để có google dịch tự động dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt

B2. Click vào registration

Click vào Link này: https://alpha-cash.com

Điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu (Thông tin cá nhân thực và số điền thoại Viettel mới nhận được code)  và nhấn vào Sign Up

B3: Nhập mã code gửi vào SMS của bạn Gồm 5 số vd: 79857. Nếu không nhận được mã code qua SMS có thể chọn send Email (Hiện tại chưa sử dụng được chức năng này)

B4. Bạn nhận được thông tin ID và MK qua SMS và Email

Hoàn tất B3 là bạn đã mở được tài khoản. Alpha Cash sẽ gửi cho bạn 1 email bao gồm mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của bạn như hình dưới. (Mình khoanh đỏ là mật khẩu)

Email này có thể nằm vào thư mục SPAM hoặc PROMOTE (Quảng cáo) nên hãy check kỹ nhé

Nhớ là phải đăng nhập vào tài khoản và thay đổi mật khẩu mới nhé

Lưu ý: 

 • Vui lòng điền thông tin cá nhân thực vì khi rút tiền nó bắt yêu cầu phải xác minh tài khoản mới cho rút tiền (Tương lai mới áp dụng – Hiện tại thì rút tiền không cần xác minh)
 • Hiện tại bản Beta chỉ có nhận code active qua SMS và ở VN thì chỉ có số điện thoại Viettel mới nhận được code (10 và 11 số đều nhận được). Nếu không có số điện thoại Viettel có thể thử send code qua Email

Sau khi đăng ký xong vui lòng liên hệ Vietincome bằng các hình thức trên gửi cho Vietincome ID của các bạn để Vietincome add vào Group hỗ trợ

– Hưỡng dẫn đầu tư

B1. Đăng nhập tài khoản

B2. Refill your balance

Tính đến hôm nay bạn sẽ có thể đầu tư vào USD (Advanced Cash), BTC và ETH. LTC, XMR và LTC sẽ được triển khai ở giai đoạn sau.

+ Đầu tư qua Bitcoin và Eth

Nhấn vào Multitool

Gửi tiền

Sẽ mất 6 xác nhận cho đến khi tiền của bạn xuất hiện trên số dư của bạn.

+ Đầu tư qua Adv, PM,

Nhấn vào Multitool -> chọn USD -> Top up USD -> Điền số tiền và nhần vào Refill

Nhấn vào Refill nó mở ra cửa sổ tại đây chúng ta có thể chọn thanh toán qua Advcash, PM, BTC, PAYEER..Chọn ngay mục Payment method

Click vào và thanh toán bình thường.

Tiền sẽ được Updated trong vòng 15 phút, Hiện tại thì nó chưa tự động phải check bằng tay (Khi đầu tư qua các cổng: PM, ADV, Payeer, …)

B3. Tạo một danh mục đầu tư

Vào Investments -> Chọn Invest -> Chọn loại tiền chỗ Select Currency -> Nhập số tiền chỗ Enter Amount -> Sau đó nhấn Creat portfolio

+ Để bật tái đầu tư các bạn vào Investments -> Portfolio các bạn sẽ thấy khoản đầu tư của mình và click vào chữ USD, ETH, BTC… chữ màu xanh trắng nằm trong khung tròn màu xanh sau đó các bạn sẽ thấy như hình bên dưới. Để bật tái đầu tư chúng ta kéo thanh màu xanh hoặc điền số vào ô vd. Mình điền chỗ Autoreinvest 100%. Nếu muốn rút vốn chúng ta chọn Sell (Bán danh mục)

– Hưỡng dẫn cài đặt ví thanh toán

– Hưỡng dẫn xác minh tài khoản để có thể rút tiền

B1. Vào Setting -> My Account và điền đầy đủ thông tin yêu cầu (Uploade hình đại diên, ngày tháng năm sinh, Quốc gia, thành phố và địa chỉ) Và nhớ thay đổi Password cũ do Alpha Cash cung cấp qua email bằng một mật khẩu mới (Tự đăt). Sau đó nhấn Save Change

B2. Vào Setting -> Verification

 • Personality: Tích chọn và nhấn download (tải CMND, Passport, bằng lái xe và kích thước không quá 2Mb) và chờ khoảng 30 giây tới khi xuất hiện chữ màu xanh như hình bên dưới
 • Location: Tích chọn và nhấn download (Tải biên lai ngân hàng lên có địa chỉ và kích thước không quá 2Mb) và chờ khoảng 30 giây tới khi xuất hiện chữ màu xanh như hình bên dưới

Sau khi xuất hiện 2 dòng chữ màu xanh bên dưới thì các bạn nhấn vào Save Change

B3. Xác minh email

Bằng cách tích chọn vào ô và chọn Save Change. Sau đó các bạn nhận được một email kích hoạt nhấn vào link để kích hoạt email. (Check mail nằm trong thư mục quảng cáo)

– Hưỡng dẫn cài đặt bảo mật tài khoản

Vào Setting -> Security tích chọn vào cái nào bạn thích

 • Sử dụng authy google
 • Sử dụng sms code cho việc rút tiền và chuyển tiền
 • Sử dụng thêm password thứ 2

Để tìm hiểu về dự án này hãy xem các link sau:

Đầu tư luôn tiềm ẩn những rủi ro không thể lường trước được, hãy cân nhắc trước khi đầu tư[:en]Alpha Cash has officially launched the Beta phase today, on the 19th August 2017. Since the website will be in Russian only during the Beta phase, Vietincome have decided to create a step by step manual to help you registering and creating your first deposit.

– Guide Register Account

Registration Code contact Vietincome for receive code.Must be have Registration Code you can register account

Step 1. Use Google Translate to English or Vietnamese if you don’t speak Russian

Step 2. Click vào registration

Click this link: https://alpha-cash.com

Please enter your real data since you will need to go through a verification process in order to be able to make withdrawals.

Enter your phone number. Your confirmation code will be send to you by SMS. If you don’t get a SMS, you have the option to request an e-mail.

Step 3: Enter your confirmation Code

You will receive your 5-digit confirmation by SMS or e-mail.

Step 4. You will receive your login data ID via SMS and Email

You will receive an e-mail with your login details as well as your personal registration code that you can use to invite partners.

After register completed, Please contact Vietincome and send me ID or Email, Vietincome will add you to Group Support Alpha Cash

– Guide Investment

Step 1. Login Account

+ Your back office

Multitool = Multi-wallet (bad translation)

As of today you will be able to invest in USD (Advanced Cash), BTC and ETH. LTC, XMR and LTC will be implemented at a later stage.

Step 2. Refill your balance

+ Invest via BTC and ETH

Click Multitool

Choose the currency you would like to invest. Click “Recharge” and “Refill” after you’ve entered the amount.

Send Money

It will take 6 confirmations until your money will appear on your balance. Once this has happened, click “Create a new portfolio”.

+ Invest via Adv, PM,

Click Multitool -> choose USD -> Top up USD -> Input Amount and click Refill

Click Refill and open window, here you can choose payment via Advcash, PM, BTC, PAYEER.

Money update about 15 minutes,

Step 3. Create an Investment Portfolio

Click Investments -> Choose nvest -> Select Currency -> Enter Amount -> Creat portfolio

+ Enable you click Investments -> Portfolio. You can see image below.

– Guide Setting Wallet payment

– Guide Verification Acccount for Withdraw

Step 1. Click Setting -> My Account and Input all your personal data, Updated Avatar after click Save change

Step 2. Click Setting-> Verification

 • Personality: Upload your ID national, Passport…
 • Location: Upload Bank statement, Bill ….

After appearing two blue letters below, then click Save Change

Step 3: Verification email

By ticking in the box and selecting Save Change. Then you get an activation email click on the link to activate the email. (Check mail located in advertising directory)

– Guide Setting security account

Click Setting -> Choose Security

Good luck[:de]Alpha Cash đã chính thức cho chạy phiên bản Beta vào ngày 19/08/2017. Bởi vì trang web sẽ chỉ có tiếng nga trong giai đoạn Beta, Vietincome đã tạo một hướng dẫn từng bước để giúp bạn đăng ký và tạo khoản tiền gửi lần đầu tiên.

– Hưỡng dẫn đầu tư

B1. Sử dụng Chrome để có google dịch tự động dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt

Click vào Link này: https://alpha-cash.com

Registration Code vui lòng liện hệ Vietincome để nhận code. Bắt buộc phải có Registration Code thì mới có thể đăng ký được

Sau khi đăng ký xong vui lòng liên hệ Vietincome bằng các hình thức trên gửi cho Vietincome ID của các bạn để Vietincome add vào Group hỗ trợ

B2. Click vào registration

B3. Điền thông tin các nhân vào biểu mẫu (Thông tin cá nhân thực và số điền thoại Viettel)  và nhấn vào Sign Up

B4: Nhập mã code gửi vào SMS của bạn Gồm 5 số vd: 12345. Nếu không nhận được mã code qua SMS có thể chọn send Email

B5. Bạn nhận được thông tin ID và MK qua SMS và Email

Lưu ý: 

 • Vui lòng điền thông tin cá nhân thực vì khi rút tiền nó bắt yêu cầu phải xác minh tài khoản mới cho rút tiền
 • Hiện tại bản Beta chỉ có nhận code active qua SMS và ở VN thì chỉ có số điện thoại Viettel mới nhận được code (10 và 11 số đều nhận được). Nếu không có số điện thoại Viettel có thể thử send code qua Email

– Hưỡng dẫn đầu tư

B1. Đăng nhập tài khoản

B2. Refill your balance

Tính đến hôm nay bạn sẽ có thể đầu tư vào USD (Advanced Cash), BTC và ETH. LTC, XMR và LTC sẽ được triển khai ở giai đoạn sau.

+ Đầu tư qua Bitcoin và Eth

Nhấn vào Multitool

Gửi tiền

Sẽ mất 6 xác nhận cho đến khi tiền của bạn xuất hiện trên số dư của bạn.

+ Đầu tư qua Adv, PM,

Nhấn vào Multitool -> chọn USD -> Top up USD -> Điền số tiền và nhần vào Refill

Nhấn vào Refill nó mở ra cửa sổ tại đây chúng ta có thể chọn thanh toán qua Advcash, PM, BTC, PAYEER..Chọn ngay mục Payment method

Click vào và thanh toán bình thường.

Tiền sẽ được Updated trong vòng 15 phút, Hiện tại thì nó chưa tự động phải check bằng tay (Khi đầu tư qua các cổng: PM, ADV, Payeer, …)

B3. Tạo một danh mục đầu tư

Vào Investments -> Chọn Invest -> Chọn loại tiền chỗ Select Currency -> Nhập số tiền chỗ Enter Amount -> Sau đó nhấn Creat portfolio

+ Để bật tái đầu tư các bạn vào Investments -> Portfolio các bạn sẽ thấy khoản đầu tư của mình và click vào chữ USD, ETH, BTC… chữ màu xanh trắng nằm trong khung tròn màu xanh sau đó các bạn sẽ thấy như hình bên dưới. Để bật tái đầu tư chúng ta kéo thanh màu xanh hoặc điền số vào ô vd. Mình điền chỗ Autoreinvest 100%. Nếu muốn rút vốn chúng ta chọn Sell (Bán danh mục)

– Hưỡng dẫn cài đặt ví thanh toán

– Hưỡng dẫn xác minh tài khoản để có thể rút tiền

B1. Vào Setting -> My Account và điền đầy đủ thông tin yêu cầu (Uploade hình đại diên, ngày tháng năm sinh, Quốc gia, thành phố và địa chỉ) Và nhớ thay đổi Password cũ do Alpha Cash cung cấp qua email bằng một mật khẩu mới (Tự đăt). Sau đó nhấn Save Change

B2. Vào Setting -> Verification

 • Personality: Tích chọn và nhấn download (tải CMND, Passport, bằng lái xe và kích thước không quá 2Mb) và chờ khoảng 30 giây tới khi xuất hiện chữ màu xanh như hình bên dưới
 • Location: Tích chọn và nhấn download (Tải biên lai ngân hàng lên có địa chỉ và kích thước không quá 2Mb) và chờ khoảng 30 giây tới khi xuất hiện chữ màu xanh như hình bên dưới

Sau khi xuất hiện 2 dòng chữ màu xanh bên dưới thì các bạn nhấn vào Save Change

B3. Xác minh email

Bằng cách tích chọn vào ô và chọn Save Change. Sau đó các bạn nhận được một email kích hoạt nhấn vào link để kích hoạt email. (Check mail nằm trong thư mục quảng cáo)

– Hưỡng dẫn cài đặt bảo mật tài khoản

Vào Setting -> Security tích chọn vào cái nào bạn thích

 • Sử dụng authy google
 • Sử dụng sms code cho việc rút tiền và chuyển tiền
 • Sử dụng thêm password thứ 2

Đầu tư luôn tiềm ẩn những rủi ro không thể lường trước được, hãy cân nhắc trước khi đầu tư

11 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here