Vietincome App

Goldman Sachs-Backed Circle mua lại nền tảng huy động vốn từ cộng đồng

Goldman Sachs đã tài trợ cho công ty khởi nghiệp, đã thực sự đẩy mạnh sự thống trị của họ trên thị trường. Trong hai ngày qua, đã có một vài phát triển tích cực từ trại của họ. Thứ nhất, công ty đã mua lại nền tảng huy động vốn cộng đồng SeedInvest. Ở những nơi khác, họ đã thêm một tính năng mới cho ứng dụng của họ, được gọi là Bộ sưu tập.

Circle mua SeedInvest  

Circle Internet Financial đang mua SeedInvest. Tất cả nên được chấp thuận bởi các nhà quản lý, công ty đang nhắm mục tiêu chiến lược cung cấp thị trường tiền điện tử. Điều này sẽ cho phép các doanh nghiệp cũng như các cá nhân huy động vốn và tương tác với các nhà đầu tư bằng cách sử dụng hệ thống đường sắt và mật mã mở. Vòng kết nối sẽ giúp các công ty khởi nghiệp dễ dàng phát hành tiền điện tử hơn. Phạm vi này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch nhiều loại mã số tiền điện tử khác nhau. Một tuyên bố đầy đủ có thể được quan sát bởi  blog mới nhất của họ .

Bộ sưu tập

Một sự phát triển khác từ Circle, đến dưới dạng thêm một tính năng mới, là “Bộ sưu tập”. Điều này sẽ cho phép người dùng đầu tư vào một chủ đề cụ thể. Các chủ đề sau đây được cung cấp là “Nền tảng, Thanh toán và Bảo mật”. Người dùng sẽ có thể đầu tư toàn bộ một chủ đề, chỉ bằng một cú nhấp chuột. Cung cấp một cách đơn giản cho danh mục đầu tư được tập trung vào nhiều đồng tiền. Bảo hiểm đầy đủ đã được đăng trong một blog từ công ty.

Đánh giá thị trường

Những phát triển này tiếp tục củng cố những cải tiến lớn đang được quan sát trên thị trường. Bầu trời dường như là giới hạn, vì ngành tiền tệ kỹ thuật số không ngừng có cơ sở hạ tầng vững chắc. Các cập nhật như các thông báo từ Circle, thể hiện khả năng không bị giới hạn. 

Một điều có khả năng sẽ tiếp tục làm chậm thị trường là quy định. Đây sẽ là trường hợp trong tương lai gần. Khi cách mạng hóa là ngành, các nhà quản lý phải thận trọng vì lợi ích của tất cả các bên liên quan. Mối quan tâm của họ vẫn còn về sự an toàn của các nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường cũng như đảm bảo rằng các giao thức chống rửa tiền được duy trì. Về lâu dài, đó là lợi ích tốt nhất của tất cả những người liên quan. Bên cạnh tất cả điều này, vẫn còn một số cách để hoàn thành một hệ thống hoàn chỉnh vững chắc, so với hệ thống tài chính truyền thống.

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.