Vietincome App

eToro với giải pháp Blockchain cho người thu nhập thấp

Nền tảng giao dịch eToro gần đây đã tiết lộ về một dự án Blockchain có tên là GoodDollar để giải quyết sự bất bình đẳng của kinh tế toàn cầu.

GoodDollar đã được trình bày tại Hội nghị Web Summit được tổ chức trong tuần này tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Theo đó, eToro đã đầu tư 1 triệu đô la vào dự án và đang tìm kiếm thêm đối tác để tham gia sáng kiến này.

Mục tiêu chính của dự án là cung cấp các công cụ kinh tế cho những người không có điều kiện sở hữu một tài khoản ngân hàng, tạo ra “tiền điện tử phi đầu cơ nhằm giảm bất bình đẳng giàu nghèo trên phạm vi toàn cầu”. Giải pháp phi tập trung sẽ thiết lập một kết nối quyền sở hữu trực tiếp giữa danh tính và tiền tệ mà không có sự can thiệp của một bên trung gian.

Mới đây, eToro cũng đã bổ sung Binance Coin (BNB) của Binance vào danh mục sản phẩm của mình hôm 29 tháng 10. Ngoài ra, như đã công bố hôm 6/11, họ cũng sẽ tung ra ví tiền điện tử của riêng mình, đầu tiên sẽ hỗ trợ cho Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) và Litecoin (LTC).

Blockchain đang được sử dụng rộng rãi cho các dự án có tính chất xã hội (Social Project). Ví dụ, một bộ phận của Liên Hợp Quốc chuyên về quyền của phụ nữ đã sử dụng công nghệ phi tập trung để trả thù lao cho những người tị nạn làm việc trong các trại ở Jordan. Ngoài việc được trả tiền mà không thông qua ngân hàng, những người tị nạn trong chương trình cũng có thể mua hàng và thanh toán trực tiếp bằng cách sử dụng một máy quét mống mắt.

Binance gần đây cũng công bố dự án Foundation Blockchain Charity chia sẻ lợi nhuận của công ty với cộng đồng. Nền tảng này sẽ được sử dụng lần đầu tiên để gây quỹ cho các nạn nhân lũ lụt và lở đất ở Đông Uganda.

Theo Cointelegraph.com

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.