Vietincome App

Ethereum sẽ nắm giữ cổ phiếu Apple và Tesla vào tuần tới

Một sàn giao dịch tiền điện tử mở cửa vào tuần tới cho phép các nhà đầu tư giao dịch trong các công ty đại chúng lớn sử dụng tiền kỹ thuật số trên Ethereum. DX.Exchange là sàn giao dịch đầu tiên của loại hình này trong không gian tiền điện tử. Việc trao đổi cho phép giao dịch xảy ra ngay cả khi thị trường đóng cửa.

Cổ phiếu được tổ chức trên Ethereum Blockchain

DX.Exchange trước tiên sẽ cung cấp mã thông báo tiền điện tử dựa trên cổ phiếu của mười công ty niêm yết của Nasdaq. Công ty có kế hoạch mở rộng sang Sở giao dịch chứng khoán New York trong tương lai.

Chúng tôi đã thấy một cơ hội thị trường lớn trong việc token hóa các chứng khoán hiện có, ông Daniel Daniel Skowronski, CEO của DX, nói với Bloomberg qua email. Chúng tôi tin rằng đây là sự khởi đầu của sự hợp nhất của thị trường truyền thống với công nghệ blockchain. Điều này sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn mới về giao dịch chứng khoán cũ và mới.

Các cổ phiếu như Apple, Facebook và Tesla sẽ có sẵn để được giao dịch trên Ethereum. Việc chào bán cổ phiếu kỹ thuật số của sàn giao dịch sẽ là một thử nghiệm thực sự để xem các nhà đầu tư có quan tâm đến việc chào bán không. Skowronski nói với Bloomberg rằng ông không cần sự cho phép của Sở Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ vì công ty không cung cấp dịch vụ cho người Mỹ.

Hiện tại, DX có toàn quyền hoạt động tại Liên minh châu Âu. Công ty tin rằng họ có thể nắm giữ lợi thế so với cổ phiếu truyền thống do mở cửa 24 giờ. Ngoài các giao dịch liên tục, các nhà đầu tư có thể mua phân số của một cổ phiếu và không phải là cổ phần đầy đủ như thị trường truyền thống. Tất cả các giao dịch sẽ được tổ chức vĩnh viễn trên blockchain Ethereum.

Nhiều khả năng các công ty này sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào ban đầu từ DX. Mặc dù các công ty đại chúng không kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu trên các sàn giao dịch lớn, họ vẫn nhận được tiền trong đợt chào bán công khai ban đầu (IPO).

Hiện tại, DX điều hành tất cả các hoạt động của mình ra khỏi Israel và Estonia. Sàn giao dịch cũng có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các công ty đại chúng giao dịch tại Tokyo và Hồng Kông.

Tessline

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.