Vietincome App

Dự án World Way Capital hình thức giống Tessline lãi 1.6% ngày

Với những dự án Vietincome đã từng Review như Skyllex, Incloude, Fix Club và gần đây là Tessline (Hiện đang hoạt động). Những dự án này đều rất thành công và hôm nay Vietincome tiếp tục review cho các bạn một dự án với hình thức tương tự như các dự án ở trên khả năng là sẽ thành công rất cao – Đó chính là World Way Capital.

Xem thêm dự án Tessline: https://vietincome.com/review-tessline-dau-tu-vao-cty-ireland-lai-1-6-2-4-ngay

Link tham gia bên dưới:

Đôi nét về World Way Capital.

  • World Way Capital chính thức hoạt động ngày 17/12/2018.
  • Có trụ sở và đăng ký kinh doanh tại Canada.
  • Lĩnh vực kinh doanh là giao dịch forex và Cryptocurrency
  • Trả lãi 5 ngày/tuần và được phép rút lãi 7 ngày/tuần
  • Thời gian thanh toán từ 5 phút đến 72h. Thanh toán hàng ngày.
  • Min invest 20$, Min withdraw 1$
  • Vietincome refback 50% số tiền nhận được

Tài liệu về World Way Capital.

Xem thêm thông tin tại đây

Các gói đầu tư

World Way Capital có 2 hình thức đầu tư:

a. Đầu tư vào Forex (USD)

Trong hình thức này gồm có 5 gói đầu tư

  • Trả lãi 5 ngày/tuần
  • Rút lãi 7 ngày/tuần
  • Thời gian trong gói là thời gian tính theo ngày làm việc.

b. Đầu tư vào Cryptocurrency (BTC)

Trong hình thức này gồm có 3 gói đầu tư

Chương trình Affiliate Program

Có 9 cấp bậc thành viên. Các bạn xem chi tiết tại đây

Vietincome App

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.