Vietincome thường xuyên chia sẽ những sự kiện quan trọng và đưa ra nhận định mua coin nào dựa vào các tin tức sự kiện sắp diễn ra và một số phân tích kỹ thuật. Vietincome sẽ cung cấp cho các bạn một Channel thường xuyên chia sẽ các lệnh Buy coin – Đó chính là Channel: Vietincome Signal Premium

Link tham gia và hưỡng dẫn đăng ký tài khoản Binance

[button-green url=”https://vietincome.com/register/binance” target=”_blank” position=”center”]XEM TẠI ĐÂY[/button-green]

Link tham gia và hưỡng dẫn đăng ký tài khoản Houbi Pro

[button-green url=”https://vietincome.com/register/houbipro” target=”_blank” position=”center”]XEM TẠI ĐÂY[/button-green]

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome