Bitcoin Halving

Bitcoin Block Reward Halving Countdown

[wpcdt-countdown id=”747″]

Bitcoin Halving là gì?

Bitcoin Halving là sự kiện mà số phần thưởng Bitcoin được tạo ra trên mỗi khối sẽ giảm một nửa (chia cho 2).
Tổng số Bitcoin được khai thác bởi các thợ mỏ trên mỗi khối sẽ giảm từ 12.5 xuống còn 6.25 BTC trong Bitcoin Halving tiếp theo.
Số lượng Bitcoin được tìm thấy trên mỗi khối sẽ trở nên khan hiếm hơn và phần thưởng giảm một nửa này đảm bảo rằng tổng nguồn cung của Bitcoin sẽ đạt 21 triệu.

Khi nào thì Bitcoin Halving tiếp theo?

Khối #630,000 (ước tính vào khoảng ngày 24/05/2020)

Lần Bitcoin Halving cuối cùng là khi nào?

Khối #420,000 (ngày 09/07/2016) (Phần thưởng khối Litecoin đã tăng từ 25 BTC xuống 12.5 BTC)

Xem thêm: Litecoin Halving