Advertising

Quảng Cáo tại Vietincome.Com

Vietincome.Com vẫn không ngừng phát triển và mở rộng để nhân đôi giá trị của bài viết nhằm hướng độc giả đến những kiến thức bổ ích và mới mẻ hơn trong lĩnh vực Cryptocurrency và Affiliate Marketing Online. Mọi nội dung quảng cáo trên website Vietincome.Com phải đáp ứng một số yêu cầu sau:

  1. Thông tin được cung cấp đảm bảo phải chính xác, đầy đủ, trung thực; sản phẩm dịch vụ cung cấp phải phù hợp với môi trường pháp lý tại Việt Nam.
  2. Nội dung không scam, ponzi, không xuyên tạc hay chống phá bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào khác.
  3. Thông tin về chủ sở hữu nội dung quảng cáo (Công ty, tổ chức, cá nhân) phải được cung cấp đầy đủ; Vietincome.Com chỉ hỗ trợ truyền thông và không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các vấn đề mà bên công ty, tổ chức đặt quảng cáo gây ra. Nếu quảng cáo vi phạm những quy định trên sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

 

Rất cám ơn sự quan tâm của bạn!