Yêu Cầu Bonus (RCB)

Dear All Investors!

Vui lòng đọc tham khảo những nội dung dưới đây trước khi bạn gửi yêu cầu RCB để giảm thời gian chờ đợi, kiểm tra của hai bên và việc RCb sẽ tiến hành được nhanh hơn.

*Điều kiện chung để RCB như sau:

 1. Là tuyến dưới của Vietincome
 2. Đầu tư từ $50 (Tùy dự án)
 3. Báo danh trong 5 ngày làm việc (7 ngày lịch)

*Vietincome thực hiện RCB như sau:

 1. Trả ít nhất 50% hoa hồng nhận được từ tuyến dưới
 2. Thực hiện RCB chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc. Thường là sau 24h (sau 10h tối VN)

*Cách báo danh RCB:

 1. Nếu Có bài review thì nên comment trong bài để yêu cầu RCB (bắt buộc)
 2. Nếu không có bài review thì Liên hệ qua Facebook cá nhân, Fanpage, Telegram, Skype
  • https://www.facebook.com/vietincome

*RCB bị hủy nếu thuộc một (1) trong các quy định sau:

 1. Không phải tuyến dưới của Vietincome
 2. Đầu tư dưới $50. (Tùy từng dự án)
 3. Báo danh RCB sau khi quá 5 ngày (working days) đầu tư.
 4. Báo danh 2 chỗ ví dụ đã báo danh trên web còn báo danh qua Facebook…

Việc comment trên web vietincome.com lần đầu tiên nó sẽ ở chế độ chờ kiểm duyệt vì thế các NĐT sẽ không thấy hiển thị sau khi comment tuy nhiên như vậy là đã hoàn thành, sau khi mình kiểm tra và chấp nhận thì lần sau các NĐT comment sẽ hiển thị tức thì

Trân Trọng

Founder Vietincome

menu
menu
Chat Với Vietincome